Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2023

 

 Tháng  Nội dung
 
01
- Nghiên cứu thành công quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh                        Xem
02

- Nhìn lại kết quả hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo

Xem
03 - Cá bống cát-đối tượng nuôi mới cho hiệu quả cao Xem
04


05

06

07

08

09

10

11

12

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019