Phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xà hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 23/3/2023, Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân (KSND) tối cao đã phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân tại Quyết định số 98/QĐ-VKSTC với  những vấn đề cụ thể sau.

 

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; tăng cường cơ chế kiểm soát bên trong đối với việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng, đất đai, tài sản công, chứng khoán, đấu thầu, đấu giá, giám định, định giá tài sản...;

 

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ;

 

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản trong quá trình tố tụng;

 

Nghiên cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong phòng chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân;

 

Nghiên cứu những khía cạnh pháp lý hình sự và giải pháp đấu tranh phòng, chống một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, còn có nhiều vuớng mắc, bất cập, chưa thống nhất nhận thức trong áp dụng pháp luật;

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND và mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra VKSND với các đơn vị trong ngành KSND;

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định của pháp luật về thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đối với hoạt động của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển;

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự - hành chính; chú trọng đề xuất thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiểm sát các quyết định tạm đình chỉ, đinh chỉ giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng;

 

Tiếp tục nghiên cứu việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của các đơn vị, VKS các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quan điểm, chủ trương của Đảng; nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong ngành KSND;

 

Nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành;

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới (trọng tâm là nghiên cứu xây dựng hệ thống số hóa và lưu trữ hồ sơ, công tác trợ lý ảo trong cung cấp thông tin, các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác và ứng dụng phòng họp không giấy; các giải pháp triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch chuyển đổi số của ngành KSND) nghiên cứu, đổi mới chính sách, chế độ tiền lương và cơ chế bảo đảm hoạt động phù hợp với đặc thù thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tình hình mới.

 

Trên cơ sở các định hướng này, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh đăng ký các vấn đề nghiên cứu dưới hình thức đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở, đề án triển khai thực hiện trong năm 2024.

 

Ngoài ra, VKSND cấp tỉnh có thể phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh đăng ký nghiên cứu đề lài, đề án (từ nguồn kinh phí Khoa học và Công nghệ của tỉnh) phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND và báo cáo về VKSND tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để theo dõi, quản lý. 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dự khai giảng tại Trường THCS An Thới (Mỏ Cày Nam)
• Thạnh Phú: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ
• Hội thảo khoa học tiềm năng ứng dụng thạch dừa trong sản xuất gạc cầm máu
• Tập huấn hướng dẫn phương pháp tính chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bến Tre
• Các công nghệ ứng dụng trong du lịch thông minh
• TP.HCM phối hợp Bến Tre kết nối Không gian Thương hiệu với thị trường công nghệ
• Ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
• Hội thảo chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 02 sản phẩm bò và gà của tỉnh Bến Tre
• Giám sát việc triển khai thực hiện 1.500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ thăm làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
• Thạnh Phú tập trung thực hiện Nghị quyết xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
• Hội thảo đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”
• Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
• Thạnh Phú tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP cho các hợp tác xã