Tập huấn kỹ năng và kiến thức thực hiện chương trình OCOP cho các Hợp tác xã của tỉnh Bến Tre

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2883/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Phát triển sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp chủ trì thực hiện và tiến sĩ Trịnh Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ông Đào Đức Huấn-Phòng Quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Văn phòng điều phối chương trình NTM Trung Ương báo cáo tại hội thảo.

 

Mục tiêu, sản phẩm chính của đề tài nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường cho các sản phẩm OCOP của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Xây dựng các sản phẩm OCOP mới và nâng cấp các sản phẩm OCOP đã có; Xây dựng nhãn hiệu tập thể, kết nối thương mại điện tử, thị trường cho các Hợp tác xã.

 

Trong khuôn khổ đề tài nêu trên, Ngày 24/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp thực hiện buổi hội thảo với chủ đề Nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức thực hiện Chương trình OCOP cho các Hợp tác xã của tỉnh Bến Tre với các nội dung: Phát triển sản phẩm OCOP nói chung và Phát triển sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã nói riêng; Phát triển thị trường và thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP của các Hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo.

 

Quang cảnh tại hội thảo.

 

 

Tại buổi hội thảo, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP và cán bộ tham gia chương trình OCOP được giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP, vấn đề sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP, tiến trình thực hiện và những vấn đề cần lưu ý đối với sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tư vấn hướng dẫn cách lập hồ sơ sản phẩm tham dự chương trình OCOP; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm và chuẩn hóa sản phẩm tham gia chương trình OCOP, cách thức phát triển sản phẩm OCOP hiện có. Đồng thời, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về phát triển sản phẩm thông qua việc kết nối thương mại điện tử.

 

Thông qua buổi hội thảo, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP, đơn vị chuyên môn tham gia, quản lý chương trình OCOP đã nắm rõ hơn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thương mại điện tử. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh, thương mại và nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP của đơn vị và địa phương.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Kết nối giao thương sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre
• Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dự khai giảng tại Trường THCS An Thới (Mỏ Cày Nam)
• Thạnh Phú: Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hữu cơ
• Hội thảo khoa học tiềm năng ứng dụng thạch dừa trong sản xuất gạc cầm máu
• Tập huấn hướng dẫn phương pháp tính chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Bến Tre
• Các công nghệ ứng dụng trong du lịch thông minh
• TP.HCM phối hợp Bến Tre kết nối Không gian Thương hiệu với thị trường công nghệ
• Ðẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
• Hội thảo chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho 02 sản phẩm bò và gà của tỉnh Bến Tre
• Giám sát việc triển khai thực hiện 1.500 ha nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Thạnh Phú
• Đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ thăm làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre
• Thạnh Phú tập trung thực hiện Nghị quyết xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2020-2025
• Hội thảo đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”
• Quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
• Thạnh Phú tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP cho các hợp tác xã