Tập huấn kỹ năng và kiến thức thực hiện chương trình OCOP cho các Hợp tác xã của tỉnh Bến Tre

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2883/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Phát triển sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp chủ trì thực hiện và tiến sĩ Trịnh Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ông Đào Đức Huấn-Phòng Quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP Văn phòng điều phối chương trình NTM Trung Ương báo cáo tại hội thảo.

 

Mục tiêu, sản phẩm chính của đề tài nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường cho các sản phẩm OCOP của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Xây dựng các sản phẩm OCOP mới và nâng cấp các sản phẩm OCOP đã có; Xây dựng nhãn hiệu tập thể, kết nối thương mại điện tử, thị trường cho các Hợp tác xã.

 

Trong khuôn khổ đề tài nêu trên, Ngày 24/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp thực hiện buổi hội thảo với chủ đề Nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức thực hiện Chương trình OCOP cho các Hợp tác xã của tỉnh Bến Tre với các nội dung: Phát triển sản phẩm OCOP nói chung và Phát triển sản phẩm OCOP cho các Hợp tác xã nói riêng; Phát triển thị trường và thương mại điện tử cho các sản phẩm OCOP của các Hợp tác xã. Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo.

 

Quang cảnh tại hội thảo.

 

 

Tại buổi hội thảo, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP và cán bộ tham gia chương trình OCOP được giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP, vấn đề sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP, tiến trình thực hiện và những vấn đề cần lưu ý đối với sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tư vấn hướng dẫn cách lập hồ sơ sản phẩm tham dự chương trình OCOP; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm và chuẩn hóa sản phẩm tham gia chương trình OCOP, cách thức phát triển sản phẩm OCOP hiện có. Đồng thời, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ về phát triển sản phẩm thông qua việc kết nối thương mại điện tử.

 

Thông qua buổi hội thảo, các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ thể OCOP, đơn vị chuyên môn tham gia, quản lý chương trình OCOP đã nắm rõ hơn quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thương mại điện tử. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh, thương mại và nâng tầm chất lượng sản phẩm OCOP của đơn vị và địa phương.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”
• Bến Tre triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực
• Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi
• Bến Tre phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam”
• Kiểm định huyết áp kế tại tỉnh Bến Tre
• Thành lập hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo