Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O - Certificate of Origin) trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership).

 

Cụ thể, trên cơ sở thông báo từ Ban thư ký ASEAN liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O trong khuôn khổ Hiệp định RCEP, Tổng cục Hải quan cho biết, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc cấp C/O thực thi Hiệp định RCEP theo mẫu mới kể từ ngày 1/5/2023.

 

Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên mẫu mới C/O mà cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc thông báo để kiểm tra tính hợp lệ C/O được cấp bởi cơ quan này.

 

Về danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 3.17, Chương 3 Quy tắc xuất xứ Hiệp định RCEP, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu thông tin C/O trong khuôn khổ Hiệp định RCEP nên Trung Quốc không thông báo danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của nước này trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký ASEAN.

 

Cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra đối chiếu với thông tin C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O Trung Quốc, được thông báo tại công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 và hồ sơ hải quan để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

 

Nguồn:haiquanonline.com.vn 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Thức ăn thủy sản
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm
• EU thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản
• Xuất khẩu nông sản sang Hàn Quốc cần lưu ý quy định mới
• Trung Quốc đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm
• Quy định mới về kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường của Bộ Khoa học và Công nghệ
• Sản phẩm thịt chế biến
• Thực phẩm đóng gói sẵn
• Sản phẩm thực phẩm