Hướng dẫn mới về C/O mẫu RCEP

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O - Certificate of Origin) trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP - Regional Comprehensive Economic Partnership).

 

Cụ thể, trên cơ sở thông báo từ Ban thư ký ASEAN liên quan đến mẫu và chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O trong khuôn khổ Hiệp định RCEP, Tổng cục Hải quan cho biết, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, một trong những cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc cấp C/O thực thi Hiệp định RCEP theo mẫu mới kể từ ngày 1/5/2023.

 

Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ trên mẫu mới C/O mà cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc thông báo để kiểm tra tính hợp lệ C/O được cấp bởi cơ quan này.

 

Về danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc, căn cứ quy định tại khoản 7, Điều 3.17, Chương 3 Quy tắc xuất xứ Hiệp định RCEP, cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã thông báo trang thông tin điện tử để tra cứu thông tin C/O trong khuôn khổ Hiệp định RCEP nên Trung Quốc không thông báo danh sách mẫu chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O của nước này trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký ASEAN.

 

Cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra đối chiếu với thông tin C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp C/O Trung Quốc, được thông báo tại công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 và hồ sơ hải quan để kiểm tra tính hợp lệ của C/O và xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

 

Nguồn:haiquanonline.com.vn 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Quy định mới của Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu
• Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam
• Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)
• Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
• Xà phòng rong biển
• Thức ăn chăn nuôi
• Bao bì thuốc trừ sâu
• Phụ gia thực phẩm (L-Cysteine Monohydrochloride)
• Bánh ngọt
• Cơ hội để dừa tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
• Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
• Đề xuất Hàn Quốc sớm mở cửa trái bưởi và thịt gà chế biến
• Tham tán thương mại đưa ra nhiều khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu tôm
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì chứa thực phẩm
• Dung sai thuốc trừ sâu