Cập nhật yêu cầu của Úc về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

Ngày 15/5/2023, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc ra thông báo số 115-2023: cập nhật yêu cầu về Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu.

 

 

Thông báo này bổ sung thêm thông tin cho thông báo 02-2023 và thông báo 93-2023 bằng việc làm rõ các yêu cầu nhập khẩu của Úc về giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đã được đóng dấu/hoặc ký điện tử kèm theo mã QR (Quick response – Mã phản hồi nhanh) hoặc liên kết website để có thể xác minh trực tuyến.

 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc chấp nhận các mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật:

 

Bản gốc, bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (bằng bản giấy hoặc bản pdf) có đầy đủ ngày tháng, ký và đóng dấu.

 

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật không có chữ ký bằng mực, chữ ký được in, con dấu ướt hoặc con dấu được in phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 

1. Một con dấu hoặc logo trên giấy tờ của Cục Bảo vệ thực vật nước xuất khẩu (Việt Nam là Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 

2. Một chữ ký điện tử/hoặc một thông báo của cơ quan chức năng nước xuất khẩu rằng giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đó được ký/duyệt điện tử.

 

3. Mã QR hoặc liên kết website cho phép xác minh trực tuyến chứng từ này.

 

4. Chứng nhận kiểm dịch thực vật điện tử được cung cấp phải được bảo mật và thông qua thỏa thuận trao đổi kỹ thuật số giữa chính phủ với chính phủ, được gọi là “ePhyto/eCert”.Tới tháng 5/2023, Úc mới có thỏa thuận trao đổi kỹ thuật số với New Zealand trong thông quan nhập khẩu.

Nhóm 19 đã được sắp xếp

 

Những trường hợp được công nhận nộp tờ khai nhập khẩu theo thỏa thuận Nhóm 19 đã được duyệt chỉ được chấp nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật bằng bản giấy đáp ứng các yêu cầu của Úc như đã mô tả ở trên và phải tuân thủ tất cả các yêu cầu trong BICON (Biosecurity Import Conditions - Hệ thống các điều kiện nhập khẩu an toàn sinh học) và Thỏa thuận được phê duyệt Nhóm 19.

 

Mã QR hoặc liên kết trang website đến hệ thống xác minh trực tuyến của Cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia có thể được sử dụng để giải đáp lo ngại về tính xác thực của Chứng nhận kiểm dịch thực vật.

 

Khi có những lo ngại về tính xác thực sau khi đã cố gắng xác minh Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, những trường hợp được công nhận liên hệ với Bộ Nông nghiệp Úc theo địa chỉ email: entrymanagement@agriculture.gov.au.

 

Nguồn: vietnamexport.com 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Lo ngại nông sản bị cảnh báo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Hàn Quốc
• Doanh nghiệp thủy sản gặp khó khi xuất hàng sang EU vì vướng kiểm tra chuyên ngành
• Quy định mới về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA
• Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy
• Dư lượng hóa chất nông nghiệp
• Thực phẩm
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm
• Đồ uống có cồn
• SPS Việt Nam thông báo các yêu cầu nhập khẩu thực phẩm mới
• Nhiều thay đổi trong kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu
• Doanh nghiệp lưu ý quy định dán nhãn năng lượng khi xuất khẩu hàng hóa sang Singapore
• Quả bưởi tươi
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì thực phẩm
• Bơ mật ong
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ