Phụ gia thức ăn chăn nuôi (Axit formic)

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Nhật Bản có thông báo số G/SPS/N/JPN/1198 về sửa đổi tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật axit formic. 

 

Sản phẩm điều chỉnh: Axit formic làm phụ gia thức ăn chăn nuôi.Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của axit formic vào Pháp lệnh số 35 ngày 24 tháng 7 năm 1976 về tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

 

Mục đích của thông báo nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi.

 

Thời hạn góp ý: 23/6/2023.

 

Chi tiết xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/JPN/23_9230_00_e.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Quy định mới của Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu
• Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam
• Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)
• Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
• Xà phòng rong biển
• Thức ăn chăn nuôi
• Bao bì thuốc trừ sâu
• Phụ gia thực phẩm (L-Cysteine Monohydrochloride)
• Bánh ngọt
• Cơ hội để dừa tươi Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc
• Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
• Đề xuất Hàn Quốc sớm mở cửa trái bưởi và thịt gà chế biến
• Tham tán thương mại đưa ra nhiều khuyến nghị với doanh nghiệp xuất khẩu tôm
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì chứa thực phẩm
• Dung sai thuốc trừ sâu