Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022-2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận”, Bác quan niệm “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ. Nó chỉ là kết quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong những hoàn cảnh, những điều kiện bình thường, rất phổ thông, rất thiết thực”. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre là một hình thức vận dụng sáng tạo của lời dạy này, được tổ chức nhằm tập hợp đông đảo những người lao động trong xã hội tập trung trí tuệ, phát huy sức sáng tạo để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Họp Hội đồng Giám khảo chấm thi.

 

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2968/KH-UBND về tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ IX năm 2022-2023 (Hôi thi). Hội thi do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố thực hiện.

 

Công tác tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của hội thi, ngay từ khi phát động, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, thể lệ hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn việc đăng ký các sản phẩm dự thi. Các huyện đều có xây dựng kế hoạch và công văn chỉ đạo đến các ban, ngành và vận động doanh nghiệp tham gia.

 

Bên cạnh đó các ngành cũng phối hợp tuyên truyền theo hệ thống ngành dọc bằng văn bản như: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... Trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động tham dự hội thi cho 180 đại biểu là đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách sáng kiến; Doanh nghiệp các khu công nghiệp; công đoàn cơ sở thuộc công đoàn Các khu công nghiệp; LĐLĐ huyện, thành phố. Ngoài ra, cơ quan thường trực hội thi còn tổ chức tuyên truyền trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng như Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Đài truyền thanh của 09 huyện/thành phố, thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở, các bản tin chuyên ngành,… In và phát 3.000 tờ rơi tuyên truyền đến các huyện, các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

 

Kết quả, hội thi đã thu hút được 69 sản phẩm dự thi của hơn 150 tác giả và đồng tác giả tham gia; các sản phẩm do các tác giả đã tự nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Tất cả các lĩnh vực đều có sản phẩm dự thi (Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông: 19 sản phẩm; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải: 03 sản phẩm; Vật liệu, hóa chất, năng lượng: 06 sản phẩm; Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường: 12 sản phẩm; Y dược: 01 sản phẩm; Giáo dục và Đào tạo: 28 sản phẩm). Sản phẩm dự thi có nhiều mô hình cụ thể để thuyết trình, minh họa. Tác giả tham gia hội thi gồm nhiều thành phần như nhân viên kỹ thuật, nông dân, công nhân, giáo viên,... Phần lớn các sản phẩm dự thi đều có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính mới, tính sáng tạo, đã được ứng dụng, kiểm nghiệm.

 

Phần lớn các sản phẩm dự thi đã có sự đầu tư và chuẩn bị khá công phu, đi sâu vào phân tích đánh giá kỹ thuật sát với yêu cầu thể lệ hội thi. Các sản phẩm đạt giải lần này đã đi sâu vào nghiên cứu cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế tại đơn vị đem lại hiệu quả khá cao. Sau 02 vòng chấm điểm (sơ khảo, chung khảo), Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức đã xét chọn 20 sản phẩm đạt giải; cụ thể: giải nhì 04 sản phẩm, giải ba 07 sản phẩm và giải khuyến khích 09 sản phẩm, hội thi lần này không có giải nhất.

 

Các sản phẩm đạt giải Nhì (trái qua phải, trên xuống dưới): Máy đo chất lượng nước đa năng, Xe robôt gắp vật, Thiết bị mồi nước motor, Giá thể ươm cây giống.

 

Theo Ban Tổ chức, Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần IX đã được cơ quan thường trực chủ động triển khai sớm, đồng bộ; có sự hỗ trợ nhiệt tình, phối hợp tốt của các ngành, Hội, đoàn thể và địa phương. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan. Tất cả các lĩnh vực đều có sản phẩm dự thi; có nhiều mô hình cụ thể để thuyết trình, minh họa. Phần lớn các sản phẩm dự thi đều có giá trị khoa học và thực tiễn, có tính mới, tính sáng tạo, đã được ứng dụng, kiểm nghiệm.

 

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, hội thi còn những hạn chế như: có sự chênh lệch lớn về số lượng sản phẩm dự thi giữa các lĩnh vực; phần lớn là các mô hình dạy học ở các cấp; có sự sáng tạo nhưng chưa nhiều; các lĩnh vực y dược, cơ khí tự động hóa, vật liệu, hóa chất, năng lượng chưa có nhiều sản phẩm dự thi. Một số đơn vị ngại tham gia vì sợ bí mật công nghệ bị tiết lộ, chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

“Xã hội phát triển, nhờ khoa học”, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu tại Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tại Bộ KH&CN ngày 17/5/2023), để phát huy tinh thần này, thời gian tới để Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ X được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh, có nhiều hơn sản phẩm dự thi ở tất cả các lĩnh vực, cơ quan thường trực hội thi rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện/thành phố trong vận động, triển khai; tư vấn Ban Tổ chức về các lĩnh vực có liên quan, giới thiệu chuyên gia tham gia Hội đồng Giám khảo. Sự hỗ trợ của Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện/thành phố hỗ trợ tuyên truyền mục đích và thể lệ của hội thi đến mọi tầng lớp nhân dân.

 

Như lời Bác dạy “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Kết quả hội thi đã góp phần nâng cao phong trào sáng tạo, khuyến khích, thúc đẩy đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân, người lao động Bến Tre tự tin về tư duy, khả năng sáng tạo trong quá trình hội nhập, cạnh tranh và phát triển. Với ý nghĩa thiết thực này và một số kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, việc duy trì, phát triển hoạt động sáng tạo khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong các lĩnh vực của hội thi là phù hợp với thực tiễn. Các nhóm tác giả sẽ thông qua hội thi và các kênh truyền thông để giới thiệu, áp dụng và nhân rộng sản phẩm, giải pháp vào đời sống để phát huy hiệu quả cho từng lĩnh vực cụ thể, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hội thi cũng đã bước đầu thu hút sự quan tâm của một số tổ chức, doanh nghiệp tài trợ, động viên hội thi, góp phần xã hội hoá trong lĩnh vực sáng tạo khoa học và công nghệ, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các ngành với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tập huấn nâng cao chất lượng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học
• GII 2023: Việt Nam tăng 2 bậc, xếp thứ 46/132 nền kinh tế
• Xu hướng tự chủ về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong thời kỳ cạnh tranh chiến lược hiện nay
• Mỏ Cày Nam tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
• Thành phố Bến Tre: Khơi dậy sự sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh
• Chỉ đẫn địa lý – một trong các yêu cầu của nông nghiệp bền vững
• ChatGPT dùng để làm gì và mối đe dọa của nó đến một số ngành nghề
• Chương trình phát triển tài sản trí tuệ - công cụ quan trọng góp phần nâng cao giá trị, vị thế của sản phẩm địa phương
• Bến Tre triển khai thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
• Thu nhập khá nhờ trồng hoa kiểng
• Trương Văn Dương – Gương mặt trẻ thành đạt
• Gạo giống nàng keo góp phần xây dựng thương hiệu gạo Bến Tre
• Đổi mới sáng tạo và các đặc tính của nó
• Bến Tre có 02 mã vùng trồng và 03 cơ sở đóng gói sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc
• Tạo lập nhãn hiệu đối với ẩm thực Dừa Bến Tre