Hội thảo giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi tôm tự nhiên tại các khu vực ven biển tỉnh Bến Tre

Ngày 24/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực Tỉnh Bến Tre”. Đề tài do Viện Sinh học Nhiệt đới thực hiện, Nghiên cứu sinh - Thạc sĩ Trần Thành Thái làm chủ nhiệm đề tài.

 

Ông Nguyễn Văn Vưng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Để sản phẩm đề tài mang tính khoa học cao, sát thực tiễn, ngày 24/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi tôm tự nhiên tại các khu vực ven biển tỉnh Bến Tre”. Ông Nguyễn Văn Vưng-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Chương trình có sự tham dự của các nhà khoa học các Viện, trường Đại học, đại diện các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và các hộ nuôi tôm tham gia mô hình trên địa bàn xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.

 

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá được hiện trạng đa dạng sinh học khu hệ tôm ở các thủy vực lợ - mặn tỉnh Bến Tre, trong đó tập trung vào một số loài tôm bản địa và có giá trị; Đánh giá được điều kiện môi trường sống của một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực lợ - mặn tỉnh Bến Tre; Đánh giá được đa dạng và quan hệ di truyền của một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực lợ - mặn tỉnh Bến Tre; Xây dựng được các bộ dữ liệu, bản đồ về hiện trạng phân bố và quản lý một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực lợ - mặn tỉnh Bến Tre; Đề xuất được giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi, môi trường sống, bảo tồn nguồn gen của một số loài tôm bản địa và có giá trị theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm ở tỉnh Bến Tre.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về đánh giá hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học khu hệ tôm ven biển tỉnh Bến Tre; Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến trong ruộng lúa bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; Công tác quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ biển tỉnh Bến Tre; Tổng kết mô hình tập huấn cộng đồng về bảo tồn tôm bản địa ở xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Các nhà khoa học, đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, góp ý làm rõ thêm các vấn đề mà đề tài đặt ra.

 

Quang cảnh buổi hội thảo.

 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về thành phần loài, phân bố, trữ lượng khu hệ tôm ở đa dạng các thủy vực tỉnh Bến Tre, làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi tôm. Góp phần cung cấp cho người dân thêm sinh kế để giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên, tuyên truyền để ngư dân khai thác và tiêu thụ hợp lý tôm tự nhiên. Định hướng, gợi ý việc ban hành văn bản hành chính, cung cấp khung pháp lý để bảo vệ nguồn lợi tôm cũng như xây dựng mô hình đồng quản lý, giúp người dân biết cách quản lý, bảo tồn và khai thác bền vững con tôm. Ngoài ra, đề tài còn phục vụ công tác bảo tồn, tái tạo nguồn lợi, quy hoạch thủy sản ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”
• Bến Tre triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực
• Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi
• Bến Tre phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam”
• Kiểm định huyết áp kế tại tỉnh Bến Tre
• Thành lập hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo