Thức ăn thủy sản

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Ả Rập Xê Út có thông báo số G/TBT/N/SAU/1328 về thức ăn thủy sản.

 

Quy chuẩn này quy định yêu cầu đối với thức ăn thủy sản (cá, tôm).

 

Mục đích của thông báo nhằm bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe động vật hoặc thực vật.

 

Thời hạn góp ý: 05/5/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/SAU/24_01876_00_x.pdf

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu
• EU thông qua luật hạn chế khí thải methane từ dầu mỏ, khí đốt và than đá
• Xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc hẹp đường vì cơ chế hạn ngạch
• Thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Công nghiệp may mặc
• EU thông qua dự luật mới giảm rác thải bao bì, cấm đồ nhựa dùng một lần
• Chanh leo Việt Nam đang tiến gần hơn đến thị trường Australia
• Thông tin về Giấy Chứng thư khi xuất khẩu thủy sản sang Israel
• Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng
• Dụng cụ, hộp đựng và bao bì thực phẩm
• Công nghệ thực phẩm
• Các chất khử trùng dùng để làm sạch thực phẩm
• EU thay đổi quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản