Giao Thạnh đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ngày nay có vai trò, vị trí rất quan trọng, vừa hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất, vừa tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện nay trên địa bàn xã Giao Thạnh có 01 Hợp tác xã nông nghiệp với 118 thành viên, vốn điều lệ là 135 triệu đồng, được thành lập vào năm 2018 đã đi vào hoạt động ngày càng ổn định. Cụ thể từ khi HTX nông nghiệp hoạt động thì chất lượng nông sản ngày được nâng lên, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm đã thu hút doanh nghiệp liên kết đầu tư, liên kết tiêu thụ và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Đồng thời hỗ trợ xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống, văn hóa, tinh thần tại ấp, khu dân cư góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội chung của xã.

 

Hợp tác xã góp phần phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương.

 

Qua đây Giao Thạnh đã đề ra mục tiêu trong thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững; ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển Hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, doanh nghiệp tham gia, đưa HTX nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng của xã nhà; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân, thành viên Hợp tác xã; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phục vụ hiệu quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Đồng thời đặc ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến 2025 đưa Hợp tác xã nông nghiệp Giao Thạnh hoạt động khá trở lên; có sản phẩm tham gia chuỗi liên kết; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

 

Với những mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới Giao Thạnh sẽ phấn đấu xây dựng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả. Trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với vùng sản xuất sản phẩm chủ lực của xã, liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị quy mô lớn, cung cấp nguyên liệu đầu vào, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về sản lượng, chất lượng, phục vụ thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Xây dựng và phát triển mô hình Hợp tác xã nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và quản lý Hợp tác xã, xây dựng mã vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo minh bạch thông tin và an toàn thực phẩm; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất, sơ chế sản phẩm của Hợp tác xã nông nghiệp.

 

Bên cạnh đó xã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho phát triển Hợp tác xã nông nghiệp như triển khai có hiệu quả chính sách ưu đãi về đất đai đối với Hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kện cho Hợp tác xã nông nghiệp được thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với điều kiện thực tiển và phương án sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp. Phối hợp các Ngân hàng kịp thời triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho Hợp tác xã nông nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả tham gia chuỗi giá trị, sản xuất theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã, tạo điều kiện cho Hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận, hưởng các chính sách ưu đãi, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp tiếp cận các ứng dụng khoa học và công nghệ mới, tham gia chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm; phát triển mô hình sinh thái, nông nghiệp du lịch, kinh tế tuần hoàn,... ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích, hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp tham gia phát triển vùng nguyên liệu tập trung, hình thành chuỗi giá trị nông sản chủ lực; phối hợp cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi gắn với phát triển vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 

Ngoài ra, xã tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp khuyến khích các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác hợp tác, liên kết đầu tư, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp như: Cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số; cấp mã vùng trồng, vùng nuôi theo quy định; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xúc tiến thương mại; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp. Tiếp tục có giải pháp hiệu quả trong nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp; không can thiệp, áp đặt mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy, nhân sự Hợp tác xã nông nghiệp; tăng cường phối hợp với mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nông dân tham gia phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon
• Chất Đất
• Công nghệ mới ngăn mặn, chống lũ ở đồng bằng sông cửu long
• Công nghệ ứng dụng trong công tác an toàn vệ sinh lao động
• Bến Tre có cơ sở để thực hiện hoạt động lấn biển
• Nâng cao năng suất nuôi tôm rừng và tôm quảng canh
• Bến Tre nỗ lực thực hiện sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia
• Công nghệ khí hậu-xu hướng công nghệ trong năm 2024
• Thành quả của Trung tâm điều hành thông minh sau một năm vận hành
• Bến Tre tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
• Tiêu sợi huyết - phương pháp vàng trong cấp cứu đột quỵ
• Hoa hậu chuyên nuôi tôm công nghệ cao Phan Thị Mỹ Linh
• Hiệu quả từ mô hình phục hồi vườn dừa bị thiệt hại do dịch hại sâu đầu đen
• Quy trình phòng chống hạn mặn trong chăn nuôi
• Đẩy mạnh phát triển vườn dừa hữu cơ, kinh tế hợp tác trong ngành dừa trên địa bàn tỉnh