Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam”

Ngày 23/4/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã thực hiện nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam”. Đề tài do GS.TS. Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm, Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trì.

 

Dự và chủ trì buổi họp có PGS. TS. Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân - Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ, phản biện 1; PGS.TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - Trưởng Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường - Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Bách Khoa, phản biện 2 cùng các ủy viên Hội đồng.

 

Quang cảnh buổi họp.

 

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm mô tả được hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các quy hoạch phát triển có liên quan của tỉnh Bến Tre nói chung và huyện Mỏ Cày Nam nói riêng qua đó đánh giá được hiện trạng tác động môi trường và dự báo phát thải của các nguồn thải đối với hệ thống kênh, rạch, mương nội đồng và khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng phân đoạn nguồn nước (kênh, rạch, mương nội đồng) huyện Mỏ Cày Nam, từ đó đề xuất được các giải pháp quản lý và kỹ thuật tổng hợp nhằm ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm cho hệ thống kênh, rạch, mương nội đồng và giải pháp tổng hợp chuỗi (từ thức ăn, quy trình nuôi, thiết kế chuồng trại, bể biogas, men xử lý mùi,…) nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam cùng với triển khai thí điểm các mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp nhằm bảo vệ nguồn nước mặt cho hệ thống kênh, rạch, mương nội đồng huyện Mỏ Cày Nam.

 

Sau thời gian triển khai, nhóm thực hiện đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đề ra, hoàn thành các nội dung và chất lượng được phê duyệt, mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường tích cực như: đã đánh giá được các nguồn thải, tài nguyên nước các khu vực chăn nuôi heo huyện Mỏ Cày Nam qua các phương pháp điều tra, thu thập về điều kiện kinh tế - xã hội, khí tượng thủy văn, bản đồ nền và các quy hoạch phát triển có liên quan tại các địa phương trong tỉnh; đánh giá hiện trạng tác động môi trường và dự báo phát thải của các nguồn thải đối với hệ thống kênh, rạch, mương nội đồng huyện Mỏ Cày Nam; đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng phân đoạn nguồn nước (kênh, rạch, mương nội đồng) huyện Mỏ Cày Nam.

 

Nhóm thực hiện đã đề xuất được các giải pháp tổng hợp chuỗi (từ thức ăn, quy trình nuôi, thiết kế chuồng trại, bể biogas, men xử lý mùi,…) nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. Trong đó, đề xuất giải pháp tổng hợp chuỗi (từ con giống, thức ăn, quy trình nuôi, thiết kế chuồng trại, bể biogas, men xử lý mùi,…) nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam; đề xuất các mô hình, giải ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải chăn nuôi heo cho các đối tượng chăn nuôi quy mô lớn, vừa, nhỏ và nông hộ trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam.

 

Nhóm thực hiện cũng đã triển khai thí điểm thành công 03 mô hình tích hợp gồm: mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải theo hướng sinh thái quy mô vừa; mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải theo hướng sinh thái quy mô nhỏ; mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý chất thải theo hướng sinh thái quy mô nông hộ từ đó giúp chủ trang trại và người dân địa phương cũng như cán bộ quản lý nhận thức sâu sắc được các lợi ích mà mô hình mang lại và có định hướng duy trì, nhân rộng mô hình một cách cụ thể, rõ ràng.

 

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, kết quả thực hiện đề tài đã hoàn thành đầy đủ nội dung, số lượng, chất lượng sản phẩm, các kết quả thực hiện mang tính khoa học, có độ chính xác và tin cậy cao, thời gian thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng các mục tiêu đặt ra của đề tài, có hiệu quả ứng dụng. Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài đạt và đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện đề tài hoàn chỉnh báo cáo theo kết luận của Hội đồng.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”
• Bến Tre triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực
• Phê duyệt quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Tỉnh ban hành kế hoạch đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi
• Bến Tre phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
• Kiểm định huyết áp kế tại tỉnh Bến Tre
• Thành lập hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
• Nghiệm thu đề tài “Điều tra thực trạng, đánh giá chế độ dòng chảy, xu thế diễn biến các bãi bồi, cồn nổi ven sông và đề xuất giải pháp khai thác tổng hợp”