Tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X năm 2023-2024

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre (Hội thi) do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức. Qua 10 lần tổ chức, Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo của công chức, viên chức, đoàn viên, công nhân, nông dân và quần chúng Nhân dân lao động trong tỉnh với trên 700 sản phẩm/giải pháp tham gia. Có nhiều sản phẩm dự thi bắt nguồn từ quá trình lao động, sản xuất nhằm tạo ra các thiết bị, dụng cụ, phương pháp giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn lao động,...điều này cho thấy, Hội thi là một trong những sân chơi cho các hoạt động sáng tạo, được nhiều đơn vị và các cá nhân quan tâm.

 

Nhóm tác giả thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo.

 

Hội thi lần thứ X, năm 2023-2024 được tổ chức để tiếp tục phát hiện thêm nhiều nhân tố mới trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ; phát hiện nhiều sản phẩm có thể ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh thị trường; đặc biệt là thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tạo ra bước phát triển mới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

 

Công tác tuyên truyền, vận động được xác định có vai trò quan trọng đối với sự thành công của Hội thi. Ngay từ khi phát động, cơ quan thường trực Ban Tổ chức đã cùng với các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức Hội thi phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ Hội thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: thường xuyên thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, các bản tin chuyên ngành, qua mạng xã hội, các bài viết trên Báo Đồng Khởi,...Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các Hội nghị triển khai, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, phương pháp trình bày sản phẩm dự thi đến hơn 800 đại biểu tham dự.   

 

Ban Tổ chức Hội thi đã tiếp nhận 102 sản phẩm dự thi. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 17 sản phẩm; lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải có 12 sản phẩm; lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng có 07 sản phẩm;  lĩnh vực Nông lâm, ngư nghiệp có 08 sản phẩm; lĩnh vực Y dược có 09 sản phẩm;  lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có 30 sản phẩm; lĩnh vực Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất trong tình hình mới có 03 sản phẩm; lĩnh vực Đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh có 06 sản phẩm; lĩnh vực Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên có 07 sản phẩm; lĩnh vực Cải cách hành chính có 03 sản phẩm. Đa số sản phẩm dự thi Hội thi lần X thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và thực tiễn, có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống. Một số sản phẩm chỉ mới là ý tưởng ban đầu, chưa được kiểm chứng, kiểm nghiệm, kiểm định của cơ quan chức năng cũng như chưa đánh giá được chất lượng và hiệu quả khảo nghiệm trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng thể hiện được tiềm năng, đam mê nghiên cứu, sáng tạo,...của các tác giả.

 

Hội đồng Giám khảo đã tiến hành chấm điểm, xếp hạng các sản phẩm tham gia Hội thi lần X theo 02 vòng: vòng sơ khảo và vòng chung khảo. Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã chọn 42 sản phẩm đủ điều kiện vào vòng chung khảo, gồm 9 lĩnh vực; trong đó lĩnh vực Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất trong tình hình mới không có sản phẩm vào vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo tiến hành họp và trực tiếp phỏng  vấn tác giả tham gia dự thi và thẩm tra thực tế sản phẩm đã qua vòng sơ khảo đối với từng lĩnh vực dự thi. Kết quả có 41/42 sản phẩm thuộc 9 lĩnh vực vào chung khảo được Hội đồng giám khảo đề nghị đánh giá, đề xuất xếp hạng các giải thưởng.

 

Sau khi nhận được báo cáo và kết quả chấm điểm, đề xuất xếp hạng các sản phẩm tham gia từ Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã thống nhất kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ X, năm 2023-2024, cụ thể: không có giải Nhất, có 04 sản phẩm đạt giải Nhì thuộc 4 lĩnh vực: Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; y dược; Giáo dục-Đào tạo; Ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Có 10 sản phẩm đạt giải Ba, trong đó lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông có 02 sản phẩm;  lĩnh vực Vật liệu, hóa chất, năng lượng có 01 sản phẩm; lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp có 01 sản phẩm; lĩnh vực Y dược có 02 sản phẩm; lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có 02 sản phẩm; lĩnh vực Đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh có 01 sản phẩm; lĩnh vực Cải cách hành chính có 01 sản phẩm. Có 27 sản phẩm đạt giải Khuyến khích ở 08 lĩnh vực. Các sản phẩm này có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng thực tiễn nhưng chưa đủ nhiều để đạt giải cao hơn.

 

 

Giải Nhì: Giải pháp sửa chữa, gia cường các cầu bê tông cốt thép thường.


 

Giải Nhì: Tối ưu hóa và triển khai quy trình sử dụng thuốc tiêu sợi huyết điều trị nhồi máu não cấp.

 

Giải Nhì: Xây dựng quy trình tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong dạy học hoá học theo định hướng giáo dục Stem.

 

Giải Nhì: Tái chế rác thải nhựa trong ngành nuôi trồng thủy sản ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng.

 

Nhìn chung, trong công tác triển khai, Ban Tổ chức đã cố gắng thực hiện sớm các nội dung theo kế hoạch được duyệt. Đặc biệt là các ngành có đại diện tham gia Ban Tổ chức đã chủ động phối hợp triển khai trong hệ thống ngành; các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tích cực, kịp thời tuyên tuyền đến mọi tầng lớp Nhân dân biết và tham gia. Thường trực Ban Tổ chức đã tích cực đi kiểm tra, đôn đốc tại các huyện và xuống tận một số cơ sở để động viên hướng dẫn hoàn chỉnh bản mô tả sản phẩm dự thi. Số lượng giải pháp dự thi tăng hơn so với lần trước (102/69 sản phẩm),  tất cả lĩnh vực đều có sản phẩm dự thi. Trong đó lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có nhiều sản phẩm dự thi nhất. Hội đồng Giám khảo đã thực hiện tốt công tác chấm điểm, xếp hạng và đã chọn ra những sản phẩm nổi trội, xuất sắc trong các lĩnh vực để trình Ban Tổ chức xem xét, xếp hạng.

 

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia và tổ chức Hội thi. 

 

Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ XI, năm 2024-2026 sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 17/5/2024 đến hết ngày 28/02/2026. Gồm 10 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm, ngư nghiệp; Ứng dụng Công nghệ sinh học; Tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; Y dược; Giáo dục và Đào tạo; Cải cách hành chính-Văn hóa, thể thao, du lịch; Quốc phòng – an ninh.

 

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 10 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức Hội thi sẽ xét chọn và đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi; và 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động tham gia và tổ chức Hội thi. Thường trực Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho các giải Khuyến khích và cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét chọn 10 giải thưởng phong trào dành cho đơn vị tích cực phối hợp trong công tác tổ chức Hội thi; đơn vị có nhiều sản phẩm tham gia Hội thi.

 

Tác giả tham gia nộp hồ sơ trực tuyến tại https://forms.gle/T8Q2irK7bpjvwu4x5; đồng thời nộp sản phẩm trực tiếp đến Sở Khoa học và Công nghệ, số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2024 “Ben Tre Innovation Day 2024”
• Công nghệ mới áp dụng trong phòng cháy chữa cháy
• Biến tấu nấm linh chi đỏ thành bonsai phục vụ thị trường Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
• Tập huấn “Phương pháp, hướng dẫn mô tả viết sáng kiến, sáng tạo, xây dựng đề cương thuyết minh đề tài, dự án khoa học và công nghệ”
• Giao Thạnh phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
• Nông dân Chợ Lách áp dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
• Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “nem chay Phú Đức”
• Bến Tre đạt 6 giải thưởng tại hội thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam
• Thạnh Phú: Công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Tép rang dừa Mỹ Hưng”
• Chợ Lách công bố nhãn hiệu tập thể đối với trái chôm chôm và măng cụt
• Họp Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2017
• 07 ý tưởng, 11 dự án tại vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2017
• Tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương
• Thạnh Phú - Tập huấn phổ biến văn bản và hướng dẫn một số kỹ năng viết sáng kiến
• Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2014-2015 có 17 giải pháp đạt giải