Bơ mật ong

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Tanzania có thông báo số G/TBT/N/TZA/1134 về TBS/ AFDC 17 (2279) DTZS:2024, Đặc điểm kỹ thuật bơ mật ong, Phiên bản đầu tiên.

 

Lưu ý: Dự thảo Tiêu chuẩn Tanzania này cũng đã được thông báo bởi ủy ban SPS.

 

Tiêu chuẩn Tanzania này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bơ mật ong dành cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này không bao gồm bơ sữa mật ong (hỗn hợp mật ong và bơ sữa).

 

Mục đích của thông báo nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; yêu cầu chất lượng; ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

 

Thời hạn góp ý: 14/7/2024.

 

Chi tiết xem tại:https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/TZA/24_03244_00_e.pdf 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Lo ngại nông sản bị cảnh báo dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Hàn Quốc
• Doanh nghiệp thủy sản gặp khó khi xuất hàng sang EU vì vướng kiểm tra chuyên ngành
• Quy định mới về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA, UKVFTA
• Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy
• Dư lượng hóa chất nông nghiệp
• Thực phẩm
• Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, dụng cụ thực phẩm, hộp đựng hoặc bao bì thực phẩm
• Đồ uống có cồn
• SPS Việt Nam thông báo các yêu cầu nhập khẩu thực phẩm mới
• Nhiều thay đổi trong kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu
• Doanh nghiệp lưu ý quy định dán nhãn năng lượng khi xuất khẩu hàng hóa sang Singapore
• Quả bưởi tươi
• Thiết bị, thùng chứa và bao bì thực phẩm
• Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Thái Lan sắp ban hành tiêu chuẩn cho sầu riêng xuất khẩu