Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ XXVII sẽ diễn ra tại tỉnh Bến Tre

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất rộng lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước, mạng lưới sông, kênh, rạch dày đặc; có lợi thế về phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du lịch, năng lượng tái tạo; là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam: đóng góp 50% sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây của cả nước; 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% sản lượng cá xuất khẩu; có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong.

 

 

Hội nghị sẽ diễn ra 02 ngày, bắt đầu từ ngày 13 – 14/6/2024 tại thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.

 

 

Ngày 24/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Công văn số 1739/BKHCN-ƯDCN về việc triệu tập Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng ĐBSCL lần thứ XXVII năm 2024. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động KH,CN & đổi mới sáng tạo (ĐMST) của các tỉnh trong vùng ĐBSCL giai đoạn 2022-2024; trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển KH,CN&ĐMST thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Vùng trong thời gian tới và Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hội nghị do Bộ KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre; cùng sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố trong vùng; lãnh đạo 13 Sở KH&CN vùng ĐBSCL; một số viện trường, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đề xuất các giải pháp góp phần thực thi các chính sách liên quan đến hoạt động KH,CN&ĐMST; các giải pháp thúc đẩy phát triển KH,CN&ĐMST thời gian tới. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ KH&CN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: liên kết ngành, các nguồn lực trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng; thống nhất quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các giải pháp vận hành, phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc quốc gia tại địa chỉ https://truyxuatnguongoc.gov.vn, cùng với đó là đẩy nhanh việc tích hợp, đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư hướng đến sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến (VNeID là ứng dụng được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu về định danh, dân cư và xác thực điện tử, kết nối với các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức xã hội);  các giải pháp cần tập trung thực hiện để liên kết phát triển và nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm quốc gia trong Vùng,... Các ý kiến phản hồi về kết quả đánh giá Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 (PII) của các tỉnh trong Vùng.

 

Giai đoạn 2022-2024, các địa phương trong vùng ĐBSCL đã bám sát chủ trương, chính sách về KH,CN&ĐMST để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp, người dân về vai trò của KH,CN&ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động KH&CN đã có tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Vùng, thể hiện rõ vai trò tạo động lực quan trọng của KH&CN trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đặc biệt hoạt động KH&CN của Vùng đã triển khai thực hiện hiệu quả việc phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02-4-2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về Phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Tỉnh ủy và UBND các tỉnh, thành phố trong Vùng đã quan tâm chỉ đạo tập trung các nguồn lực để phát triển KH,CN&ĐMST trên các lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; hình thành chuỗi giá trị gia tăng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số; ưu tiên cho thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng cũng đã tận dụng được các cơ hội để phát triển kinh tế các-bon thấp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, năng lượng tái tạo, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

 

Hoạt động KH,CN&ĐMST trong thời gian qua đã phát triển đúng định hướng, đi vào chiều sâu và đã đạt được những kết quả nổi bật. Các địa phương đã xác định được danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế, đặc thù để đề ra chương trình nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển; xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và ứng dụng nông nghiệp sạch, hữu cơ, công nghệ cao... Bên cạnh việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin KH&CN được tăng cường. Các tỉnh/thành phố đã tập trung đổi mới cơ chế chính sách quản lý KH&CN và cơ chế quản lý tài chính, đặc biệt là thể chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN từng bước được hoàn thiện; nguồn cung hàng hóa KH&CN ngày càng tăng, kết quả nghiên cứu dần trở thành hàng hóa được các doanh nghiệp đón nhận; nhu cầu, năng lực tiếp nhận, hấp thụ và làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp ngày càng được cải thiện; các tổ chức trung gian từng bước được hình thành và phát triển, công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm KH&CN tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Bên cạnh Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng ĐBSCL lần thứ XXVII năm 2024, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với địa phương Bến Tre tổ chức Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với 02 phiên chuyên đề sẽ được tổ chức.

 

Phiên 1: ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có các nội dung chính như hiện trạng và định hướng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển, NLNT trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Phiên 2: góp ý hoàn thiện dự thảo Quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng sử dụng bạt nhựa trong ao nuôi thủy sản và đề xuất giải pháp xử lý nhằm bảo vệ môi trường theo hướng bền vững tại Bến Tre”
• Đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác do Phó Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản làm trưởng đoàn
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện đa dạng hóa các sản phẩm từ Xoài tứ quý Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”
• Bến Tre xếp thứ 19/63 tỉnh thành về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023
• Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và kỷ niệm 45 năm thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ Bến Tre
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, áp dụng thí điểm công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phân tán giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Bến Tre”
• Hội thảo “Xây dựng mô hình dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre”
• Hội thảo “Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc độ mặn và đóng mở tự động các cống ngăn mặn sử dụng cảm biến nano”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Map4D GIS Platform cho việc số hóa, quản lý nuôi tôm công nghệ cao (4000 ha) tại tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý nước thải ao nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
• Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”
• Bến Tre triển khai Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực