Thạnh Phú: “Bắt kịp”, “Vượt qua” điển hình trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Thạnh Phú có rất nhiều tập thể và cá nhân điển hình. Đặc biệt, huyện đã có bước tiến mới trong lãnh đạo triển khai nhân rộng gương điển hình để các đơn vị “học tập, bắt kịp và vượt qua”; thật sự trở thành nhiệm vụ trọng tâm được các đơn vị, địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. 

 

 Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của nông dân xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.

 

Chỉ thị số 01/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và Thạnh Phú nói riêng. Do vậy, Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo và triển khai đến tất cả các chi, đảng bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình cho biết, trong thực hiện Chỉ thị 01, huyện bám sát và vận dụng sáng tạo phương châm “Hai chân, ba mũi” theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và tập trung thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Sau khi xây dựng được các “điển hình”, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp đà nhân rộng gương “điển hình” tiên tiến theo phương thức “Xây dựng ‘điển hình’, học tập ‘điển hình’, bắt kịp ‘điển hình’ và vượt qua ‘điển hình’”. Đến nay, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đang phát triển mạnh mẽ trong toàn huyện và trở thành hình mẫu cho các địa phương khác trong tỉnh học tập.

 

Năm 2021, Huyện ủy xây dựng kế hoạch về thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; trong đó, chọn 8 đơn vị xây dựng điển hình trong toàn huyện; cuối năm Huyện uỷ công nhận và khen thưởng cho 3/8 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua là Đảng uỷ xã Thới Thạnh, Văn phòng Huyện uỷ và Chi bộ ấp Xương Thạnh A, xã Thới Thạnh. Năm 2022, Huyện ủy chọn 17 đơn vị làm điển hình. Đến năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy càng quyết liệt thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và chọn 17 đơn vị điển hình thi đua trên các lĩnh vực.

 

Để phong trào đi vào chiều sâu, đầu năm 2023, Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền phối hợp tổ chức thực hiện phương thức thi đua “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”. Trên cơ sở các điển hình của năm 2022, Huyện uỷ chọn 04 điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký “học tập”, “bắt kịp” và “vượt qua”. Cụ thể là các điển hình: Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong “Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”; Hợp tác xã nông nghiệp xã Thới Thạnh “Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp hoạt động mạnh”; Trường THPT Lương Thế Vinh “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn về an ninh trật tự” và điển hình của Ban Dân vận Huyện uỷ về “Trách nhiệm nêu gương, rèn luyện của người đảng viên, công chức tiêu biểu”. Có 33 cơ quan, đơn vị đăng ký “học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình”, “vượt qua điển hình” theo các tiêu chuẩn do Huyện ủy quy định từ 4 điển hình được chọn. Kết quả cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định công nhận 16 cơ quan, đơn vị, trong đó, có 10 đơn vị “bắt kịp điển hình” và 6 đơn vị “vượt qua điển hình”.  

 

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong là 1 trong 4 đơn vị điển hình tiêu biểu được huyện chọn để các đơn vị khác đăng ký “học tập”, “bắt kịp” và “vượt qua” về xây dựng Chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Từ điển hình của Chi bộ ấp Phong, năm 2023 có 7 chi bộ ấp tại các xã Bình Thạnh, Hòa Lợi, Mỹ An, Mỹ Hưng, An Thạnh “bắt kịp điển hình” và 5 chi bộ ấp tại các xã An Nhơn, Giao Thạnh, Đại Điền, Mỹ An, An Qui, Hòa Lợi “vượt qua điển hình”. Nổi bật là Chi bộ ấp Hòa, xã Đại Điền với 18 đảng viên. Đây là Chi bộ được Huyện uỷ chọn làm điểm để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện năm 2023; đồng thời, Đảng uỷ xã cũng chọn để đăng ký với huyện là chi bộ vượt qua điển hình trong năm. Để thực hiện 02 nhiệm vụ quan trọng này, chi bộ đã đoàn kết, thống nhất với niềm tin thi đua “Đồng Khởi mới” sẽ góp phần xây dựng nên tập thể lãnh đạo vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân trong ấp thực hiện nhiệm vụ được giao. Và kết quả là cuối năm 2023, chi bộ đã được Huyện ủy công nhận “vượt qua điển hình”. Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Hòa, xã Đại Điền Phạm Thị Nhanh cho biết, để được Huyện ủy công nhận “vượt qua điển hình”, Đảng viên trong chi bộ chúng tôi quán triệt tinh thần chung đó là Thi đua phải đi vào thực chất và phải bắt đầu từ Nhân dân; tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Quán triệt sâu sắc các kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy và kế hoạch của Chi bộ về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Trong sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội và tổ NDTQ đều nhận được sự ủng hộ, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong Đảng và các tầng lớp nhân dân về nội dung thi đua “Đồng Khởi mới”...

 

Đối với xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp - an toàn về an ninh trật tự”, từ hình mẫu của Trường THPT Lương Thế Vinh, Chi bộ Trường Tiểu học Hòa Lợi, xã Hòa Lợi cũng đã đăng ký thực hiện và được công nhận “vượt qua điển hình” trong năm 2023. Năm học 2022-2023, Chi bộ nhà trường đã xây dựng và triển khai các kế hoạch có liên quan đến nội dung thi đua trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và tất cả các em học sinh. Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học “Xanh - sạch - đẹp - an toàn về an ninh trật tự”, xây dựng quy chế làm việc của Ban và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các phần việc nổi bật nhà trường đã thực hiện là tất cả các phòng học và phòng chức năng của trường, bao gồm các điểm ấp và điểm trung tâm đều trang trí khẩu hiệu, biểu ngữ, có trồng hoa, trồng cây xanh theo mô hình trường học mới; các bồn hoa trong khuôn viên nhà trường được giao cho các lớp phụ trách chăm sóc, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thực hiện nên lúc nào cũng xanh tốt; đều đặn mỗi tuần nhà trường tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên sạch đẹp, thoáng mát...

 

“Thi đua Đồng Khởi mới” trong xây dựng NTM được các đơn vị, địa phương trong huyện triển khai thực hiện một cách sâu rộng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và xây dựng được nhiều điển hình để các địa phương thi đua “bắt kịp” rồi “vượt qua”. Đến nay, huyện có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 04 xã Thới Thạnh, Quới Điền, An Nhơn và Đại Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kết quả về học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” đã khẳng định tính chiều sâu của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, là bước tiến rất quan trọng về mặt nhận thức và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đưa phong trào thi đua đến gần hơn với thực tiễn cuộc sống sinh động. Cũng nhờ làm tốt công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nên đa số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 và Nghị quyết trong nửa đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện lần thứ XII đều đạt và vượt; một số lĩnh vực phát triển thật sự nổi bật, có tính lan toả và thể hiện vai trò dẫn dắt cao, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế và đời sống tinh thần bền vững cho nhân dân trong huyện. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, huyện có 20/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết.

 

Năm 2024 là năm có tính quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, huyện Thạnh Phú sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” với tinh thần “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua”. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, quyết liệt triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2024. Huyện đang tập trung thực hiện kế hoạch cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025, tạo xung lực chính trị, tinh thần mới, thực hiện có hiệu quả phương thức thi đua: Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”. Trong đó, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện người đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tiêu biểu; xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền... tạo nên sức mạnh tổng lực mới, quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới”.

 

Con số 87 tập thể và 78 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy tặng bằng khen, giấy khen; cấp xã, thị trấn khen thưởng 104 tập thể, 162 cá nhân trong 03 năm qua cho thấy huyện Thạnh Phú thi đua Đồng khởi mới một cách sâu rộng, có ý nghĩa to lớn, tác động tích cực, toàn diện đến nhận thức của cán bộ và nhân dân trong huyện; Qua đó, biến thành hành động và mang đến những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực. Và cũng từ bước tiến mới trong lãnh đạo triển khai nhân rộng gương điển hình để các đơn vị “học tập”, “bắt kịp” và “vượt qua” điển hình đã, đang và sẽ tạo sức lan toả tinh thần Đồng khởi mới theo đúng Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hưởng ứng phát động cao điểm thi đua Đồng Khởi mới
• Đại Điền khoát lên mình diện mạo mới
• An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn
• Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”