Tập huấn triển khai các văn bản luật về an toàn bức xạ X-quang y tế

Ngày 28/10/2008, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp Tập huấn triển khai các văn bản luật về an toàn bức xạ X-quang y tế. Nội dung các văn bản luật gồm: Luật Năng lượng nguyên tử; Quyết định 115/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát; Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc qui định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc bức xạ, hạt nhân; Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các văn bản Qui định chế độ đối với người làm công việc bức xạ.th                                                       Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được sự tham gia của đại diện Phòng Công thương các huyện thị và hơn 25 lãnh đạo, nhân viên của các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ trong tỉnh. Qua lớp tập huấn tất cả học viên đã nhận thức được lợi ích và những tác động của quá trình ứng dụng thiết bị bức xạ, hạt nhân trong đời sống sản xuất hàng ngày, cụ thể là trong lĩnh vực X quang chẩn đoán, cũng như sự quan tâm của quản lý Nhà nước ở địa phương về an toàn bức xạ, hạt nhân.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế
• Làm việc với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về thực hiện Nghị định thư bổ sung tại Việt Nam
• Hội thảo: Công nghệ lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân
• Tập huấn sử dụng chương trình RAISVN
• Từ 2009, Việt Nam đào tạo nhân lực điện hạt nhân
• Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên: Chọn công nghệ hiện đại
• Việt Nam sẽ có 2 nhà máy điện hạt nhân
• Mỹ: Sản xuất dược phẩm chống phóng xạ
• Những vấn đề liên quan đến An toàn Bức xạ Hạt nhân
• Tổng kết tình hình thực hiện Pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ
• Hàn Quốc mở trường An toàn hạt nhân đầu tiên trên thế giới
• Thành lập Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp
• Khai giảng khoá tập huấn và cấp giấy chứng nhận ATBXHN
• Hội nghị KH&CN hạt nhân toàn quốc lần thứ VII
• Xây dựng trung tâm sinh học bức xạ tạo giống cây