Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 chu kỳ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre là một trong bốn đơn vị thực hiện thí điểm “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bến Tre” theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre năm 2004.

Được sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo UBND tỉnh và sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, sau mười hai tháng xây dựng và áp dụng Sở Kế hoạch Đầu tư Bến Tre đã được tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (Quacert). Kết quả HTQLCL tại Sở đã phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào tháng 12 năm 2005.

Sau 3 năm áp dụng, vận hành HTQLCL, được sự quan tâm và chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Sở, với phạm vi hướng dẫn và tổng hợp xây dựng kế họach phát triển kinh tế xã hội, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch đấu thầu, thẩm định kết quả trúng thầu, tiếp nhận và quản lý hồ sơ sau khi cấp giấy phép, hoạt động có yếu tố đầu tư nước ngoài, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hậu kiểm đăng ký kinh doanh, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, HTQLCL được duy trì và thực hiện tốt. Ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2008, Sở Kế hoạch Đầu tư được tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (Quacert) đánh giá chứng nhận lần thứ hai. Để đạt được kết quả nầy, Ban lãnh đạo dựa trên phương chăm là phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng với tiêu chuẩn ISO và thực hiện đúng những cam kết đã đề ra, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để khắc phục các điểm chưa phù hợp và đề ra giải pháp cải tiến HTQLCL để cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

 
hop

Những nguyên tắc nổi bật nhất trong tám nguyên tắc được Ban lãnh đạo quan tâm chỉ đạo đó là hướng vào khách hàng (tổ chức/công dân), sự quan tâm của lãnh đạo, sự tham gia của nhiều người và thường xuyên cải tiến liên tục hệ thống. Do đó kết quả thực hiện HTQLCL tại Sở Kế họach Đầu tư đã góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng và sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thể hiện thái độ đúng mực trong giao tiếp trao đổi với khách hàng; đặc biệt là thái độ sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ, sự việc thuộc thẩm quyền; đáp ứng nhu cầu ngày càng tốt hơn đối với khách hàng.

Các quy trình giải quyết công việc được cụ thể hoá một cách đơn giản, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật tạo điều kiện cho mọi khách hàng dễ dàng tiếp cận với các thủ tục khi cần thiết; tạo sự phối hợp và quan hệ chặt chẽ với nhau trong giải quyết công việc đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật qua đó giúp cho Ban Giám đốc theo dõi và kiểm soát hệ thống công việc cấp dưới một cách nhanh chóng và chính xác. Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu từng bước đi vào nề nếp, giúp cho việc tìm kiếm được dễ dàng và tiện lợi hơn.

Với kết quả đạt được như trên, ngoài việc chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất thì vai trò đại diện lãnh đạo là một trong những yếu tố quan trọng trong việc điều hành, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Là người đại diện lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn để đảm bảo các quá trình cần thiết cả HTQLCL được thiết lập, thực hiện, duy trì và thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của khách hàng.

Để thiết lập và duy trì các quá trình tác nghiệp có hiệu quả Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo là người hiểu rõ định hướng chiến lược, mục tiêu chất lượng của Sở, điều hành công việc dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng và phối hợp các hoạt động tác nghiệp của Sở một cách đồng bộ. Do đó, Đại diện lãnh đạo phải là người nắm được các phương pháp và kỹ năng huy động con người. Hướng mọi người phát huy khả năng của mình, đóng góp những ý tưởng, phương hướng cải tiến hệ thống để mang lại hiệu quả quản lý cao nhất. Từ đó giúp cho mọi người hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Có như vậy tất cả cán bộ công chức mới thấu hiểu và tham gia tích cực vào việc duy trì hệ thống.

Đây là đơn vị cơ quan hành chính Nhà nước đầu tiên của tỉnh áp dụng, duy trì HTQLCL và tiến hành đánh giá chứng nhận lại chu kỳ 2. Qua đánh giá, tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài là Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (Quacert) hệ thống quản lý chất lượng đơn vị đã thực hiện duy trì tốt, góp phần vào việc thực hiện thành công mục tiêu đề án.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo và những điều cần biết
• Ý nghĩa 74 năm ngày đo lường việt nam (20/01/1950-20/01/2024)
• Sự thay đổi khái niệm kilogram và ý nghĩa đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ
• Bến Tre đồng hành cùng doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng
• Một số qui định về ghi nhãn hàng hóa
• Đề xuất trao tặng “Giải vàng GTCLQG năm 2019” cho Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu
• Kiểm tra, phát hiện 05 cơ sở nước uống đóng chai vi phạm mã số mã vạch
• Hai doanh nghiệp Bến Tre đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2013
• Kiểm tra nhãn và chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
• Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động
• Công tác kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước ở Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về “Mũ bảo hiểm bơm hơi” chưa được chứng nhận hợp quy, không sử dụng cho người tham gia giao thông trên mô tô xe máy
• Công nghệ mã số mã vạch
• Tình hình thực hiện áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại UBND phường 2 - Thị xã Bến Tre
• Vai trò của Đại diện lãnh đạo trong việc điều hành, áp dụng và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2000 tại Sở Kế họach và Đầu tư