DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của gốc ghép đối với năng suất, phẩm chất cây có múi đang trồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2003 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Khảo nghiệm ngưỡng chịu mặn của các dòng cacao tại Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH nông nghiệp
3 Phổ cập kiến thức y học cổ truyền trong phòng và điều trị các bệnh thông thường tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre từ năm 2008-2010 Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH y dược
4 Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục và đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn dừa trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Bộ KH nông nghiệp
5 Đánh giá ảnh hưởng của mặn đến trạng thái dinh dưỡng khoáng và năng suất một số cây ăn trái chủ lực (măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh) tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2008 Tỉnh KH nông nghiệp
6 Khảo sát xây dựng cơ sở khoa học để xác định vùng đất đủ điều kiện sản xuất rau an toàn của tỉnh Bến Tre đến năm 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
7 Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
8 Nghiên cứu giải pháp tăng cường ứng dụng Khoa học và Công nghệ nâng cao năng suất, phẩm chất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Nghiên cứu trường hợp cây bưởi da xanh) Đã đăng ký 2009 Cơ sở KH nông nghiệp
9 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
10 Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
11 Nghiên cứu thực nghiệm nuôi thuần dưỡng nghêu cám thành nghêu giống trong ao ở Ba Tri Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
12 Vấn đề chuyển dịch lực lượng lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre: Thực trạng và giải pháp Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH xã hội
13 Xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà công sở Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH KT và CN
14 Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận GolbalGap cho sản phẩm Chôm chôm Chợ Lách - Bến Tre Đã đăng ký 2009 Tỉnh KH nông nghiệp
15 Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ một số loại nấm ăn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Bộ KH nông nghiệp
16 Nghiên cứu biện pháp hạn chế sự phát triển của vẹm sông sống bám trên ốc gạo trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
17 Nghiên cứu thực nghiệm nuôi hầu thương phẩm từ con giống đơn chất lượng cao tại cửa sông huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
18 Phát triển sản xuất giá thể và phân bón hữu cơ sinh học từ mụn xơ dừa Đã đăng ký 2010 Bộ KH nông nghiệp
19 Sự hình thành và phát triển nghề sản xuất cây giống, hoa kiểng Cái Mơn Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH xã hội
20 Triển khai thực nghiệm các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH KT và CN
21 Xây dựng mô hình khắc phục hiện tượng sượng trái sầu riêng trên địa bàn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
22 Xây dựng mô hình phòng, ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống người chưa thành niên vi phạm pháp luật Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH xã hội
23 Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng Chôm chôm ứng với các điều kiện xử lý khác nhau sau thu hoạch tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2010 Tỉnh KH nông nghiệp
24 Công tác tư tưởng đối với việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bến Tre hiện nay Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH xã hội
25 Du nhập và nuôi thích nghi gà Đông Tảo tại Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
26 Giải pháp và chính sách phát triển ngành kinh tế thế mạnh và tiềm năng tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH xã hội
27 Hỗ trợ mô hình cấp nước sinh hoạt hộ gia đình tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm Đã đăng ký 2011 Cơ sở KH KT và CN
28 Nâng cao chất lượng điểm du lịch tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH xã hội
29 Nghiên cứu mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH KT và CN
30 Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Anadara granosa (Linnaeus, 1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre Đã đăng ký 2011 Tỉnh KH nông nghiệp