Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành kế hoạch số 540/KH-KHCN ngày 10/5/2019 về triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 Kiểm tra nhãn và chất lượng MBH lưu thông trên thị trường.


Theo kế hoạch, Sở KH&CN tổ chức tuyên truyền để mỗi cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quán triệt nghiêm chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc đối với cán bộ công chức và viên chức trên địa bàn tỉnh; phải gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông và vận động người thân cùng thực hiện. Tổ chức ký cam kết, đưa nội dung chấp hành trật tự an toàn giao thông là tiêu chí, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhận xét đánh giá cán bộ.

Đồng thời các cơ quan có chức năng của Sở, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về nhãn và chất lượng mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Phối hợp với cơ quan chức năng thanh/kiểm tra khi có yêu cầu; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo rộng rãi thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm không đạt quy chuẩn và không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Kịp thời thông báo đến cơ quan kiểm tra có cơ sở sản xuất để kiểm tra chất lượng tại cơ sở sản xuất.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cấp trước ngày 01/7/2018 phải cập nhật và đăng ký cấp lại
• Kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
• Kết quả khảo sát nhãn và chất lượng nước mắm đóng chai lưu thông trên thị trường tỉnh Bến Tre năm 2020
• Bến Tre có 1 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam
• Hướng dẫn phân biệt khẩu trang vải kháng khuẩn
• Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường
• Tăng cường công tác kiểm định cân thông dụng trên địa bàn tinh Bến Tre năm 2019
• Quý III năm 2019, sẽ kiểm tra hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Thông tin cảnh báo về mũ bảo hiểm Helmet vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hợp quy
• Tổ chức 07 lớp tập huấn về phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
• Bến Tre có 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2019
• Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
• Cuối tháng 12/2018, hoàn thành việc triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố
• Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018