Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Để thực hiện việc ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Bến Tre đã triển khai nhiều đề tài, dự án, đề án như đề án Đẩy mạnh ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa; đề tài Quản lý bọ cánh cứng hại dừa bằng ong ký sinh và bọ đuôi kìm; dự án Xây dựng mô hình phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học tại các tỉnh trồng dừa trọng điểm và Đánh giá hiện trạng và đề xuấ tnhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.

 

Bến Tre đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng và mức độ xâm hại của bọ cánh cứng hại dừa trên địa bàn tỉnh theo QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng và báo cáo theo phần mềm PPDMS 2.0 với kết quả cụ thể như sau.

Tình hình ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên các vụ sản xuất lúa với mật số thấp từ 1-2 con/m2, diện tích khoảng 355 -527 ha/vụ. Người dân sản xuất lúa dùng biện pháp bắt bằng tay thường xuyên nên thiệt hại do ốc gây ra không đáng kể.

 

Diễn biến diện tích nhiễm bọ cánh cứng hại dừa từ năm 2013 -2018 là 3.128 -4.691,5 ha. Biện pháp phòng trừ hiện nay là sử dụng ong ký sinh và bọ đuôi kìm để phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. Từ năm 2013 -2020: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã nhân nuôi và phóng thích 137.687 mummy ong ký sinh và 1.320 bọ đuôi kìm phòng trừ bọcánh cứng hại dừa trên toàn tỉnh; tổ chức khoảng 45 lớp tập huấn/1.350 nông dân tham dự và 18 mô hình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát bọ cánh cứng hại dừa.

 

BếnTre đã phối hợp với Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam triển khai tập huấn TOT về phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học cho cán bộ ngành bảo vệ thực vật và khuyến nông như xây dựng video clip, tờ bướm và poster tuyên truyền phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng ong ký sinh và bọ đuôi kìm; Đồng thời triển khai phổ biến các văn bản của Trung ương và địa phương về ngăn chặn, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Phối hợp Trung tâm kiểm dịch thực vật vùng II triển khai tập huấn nghiệp vụ kiểm dịch thực vật cho cán bộ chuyên môn.

 

Tuy nhiên, các hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và sơ đồ phân bố của các loài ngoại lai xâm hại và hoạt động xây dựng, xuất bản và phổ biến các tài liệu hướng dẫn về nhận dạng và phân loại, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại đều chưa thực hiện.

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre