Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số

Ngày 26/3/2021, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Đảm, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; trưởng, phó các phòng ban ngành huyện; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội huyện.

 

Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân – Chủ tịch Hội doanh nhân Bến Tre tại Tp.HCM chia sẻ thông tin về công nghệ 4.0.

 

Tại Hội nghị, các chuyên gia về công nghệ chuyển đổi số triển khai các chuyên đề về: số hóa và chuyển đổi số, chính phủ điện tử và chính phủ số, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với Việt Nam, cùng một số đề xuất trong việc chuyển đổi số ở huyện Chợ Lách.

 

Chuyển đổi số là tái định hình cách kết hợp con người, dữ liệu và quy trình để tạo ra nhiều giá trị mới và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thế giới số; là nhu cầu tất yếu trong công tác điều hành kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương gắn với đảm bảo hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp.

 

Chuyển đổi số giúp chính quyền đóng vai trò kết nối, để tất cả các lực lượng cùng tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, nhằm thay đổi trải nghiệm người sử dụng với các dịch vụ công do chính quyền cung cấp, làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng; mang lại nền Kinh tế số với những giá trị mới, tạo ra môi trường mới. Và mang lại Xã hội số giúp cho mỗi người bình đẳng về tiếp cận dịch vụ mới.

 

Theo Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh, cũng như nội dung đăng ký của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đến năm 2025, mục tiêu huyện đặt ra về phát triển chính quyền số là: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 80% hồ sơ công việc cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ về kinh tế xã hội của huyện được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục trái trên cây chôm chôm tại tỉnh Bến Tre
• Ban hành tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
• Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
• Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn thuế thu nhập 04 năm
• Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre năm 2020
• Tình hình ngăn ngừa và kiểm soát loài sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Kết luận của ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bến Tre quý I/2021
• Hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
• Đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện của ngành khoa học và công nghệ Bến Tre