Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) được áp dụng đối với 07 nhóm hồ sơ, tài liệu sau:

 

Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu quản lý KH&CN;

 

Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quản lý các nhiệm vụ KH&CN;

 

Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học;

 

Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu phát triển công nghệ;

 

Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu sở hữu trí tuệ;

 

Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

 

Nhóm 7: Hồ sơ, tài liệu an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

 

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để bảo quản lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KH&CN được quy định hai mức:

 

Bảo quản vĩnh viễn: những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

 

Bảo quản có thời hạn (từ 05 năm đến 70 năm): những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được xác định theo số năm cụ thể và bảo quản tại Lưu trữ cơ quan, đến khi hết thời hạn bảo quản sẽ được thống kê trình Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định tiếp tục giữ lại bảo quản hay loại ra tiêu hủy.

 

Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định thời hạn bảo quản thì cơ quan, đơn vị có thể vận dụng mức thời hạn bảo quản của 07 nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng và các quy định của pháp luật về lưu trữ để xác định.

 

Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN; cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực KH&CN, lưu trữ hồ sơ, tài liệu KH&CN tại các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan sẽ áp dụng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KH&CN kể từ ngày 03/02/2020.

 

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được sử dụng làm căn cứ để xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KH&CN của cơ quan. Khi xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:

 

Mức xác định thời hạn bảo quản cho mỗi hồ sơ, tài liệu cụ thể không được thấp hơn thời hạn bảo quản được quy định;

 

Khi tiến hành lựa chọn hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, đồng thời lưu ý đến những giai đoạn, thời điểm lịch sử để có thể nâng mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu lên cao hơn so với mức quy định;

 

Đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã hết thời hạn bảo quản, Lưu trữ cơ quan phải tiến hành lập Danh mục trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu xem xét, đánh giá lại, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản.

 

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

 

 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
• Định hướng chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
• Huyện Ba Tri triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
• Điện gió Thạnh Phú - khởi sắc cho kinh tế hướng Đông
• Tinh thần làm việc khoa học vì cây di sản Việt Nam đầu tiên ở Bến Tre –bạch mai cổ thụ
• Bến Tre nhanh chóng triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
• Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5): Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo-Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai
• Thạnh Phú: Hội thảo khoa học hoàn thiện quy trình và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “xoài tứ quý Thạnh Phú”
• Nhà khoa học tiêu biểu: Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm
• Phân hiệu Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tại Bến Tre hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu KIT phát hiện nhanh bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) ở tôm sú và tôm thẻ chân trắng
• Nâng cao vai trò các Sở Khoa học và Công nghệ tại địa phương, đưa được khoa học và công nghệ về đến cơ sở
• Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, liên kết ứng dụng, chuyển giao công nghệ khu vực phía Nam
• Dự án “phát triển nông nghiệp hữu cơ” theo tiêu chuẩn PGS đã mang lại những thành công nhất định
• Bến Tre tham quan, học tập mô hình du lịch học tập cộng đồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng
• Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số