Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Bảo vệ thực vật
- Họ và tên thủ trưởng: TS. Nguyễn Văn Liêm.
- Địa chỉ: Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02438389724

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Lại Tiến Dũng                        

- Giới tính: Nam

- Trình độ học vấn: 12/12                           

- Chức danh khoa học: TS

- Điện thoại: 0912668301

Người tham gia

- ThS. Đỗ Xuân Đạt

- ThS. Khúc Duy Hà

- ThS. Đỗ Minh Đức

- ThS Nguyễn Nam Hải

- KS. Phạm Thị Thu Trang

- ThS Nguyễn Thị Hiền

- KS. Trương Thị Tuyết Mai

- KS. Trương Văn Vui

- KS. Võ Thanh Tùng

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu tồng quát:
Xác định loài rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng tại tỉnh Bến Tre, đồng thời nghiên cứu các biện pháp quản lý rầy xanh gây hại trên sầu riêng một cách hiệu quả và an toàn nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường.
Mục tiêu cụ thể
- Xác định thành phần và loài rầy xanh gây hại chủ yếu trên sầu riêng và ký chủ của chúng tại vùng sản xuất sầu riêng tập trung tại Bến Tre
- Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái, quy luật phát sinh gây hại trong năm của rầy xanh gây hại chính trên cây sầu riêng
- Đề xuất 01 quy trình quản 1ý tổng hợp hiệu quả rầy xanh hại trên sầu riêng, tập trung biện pháp sinh học.
- Xây dựng mô hình áp dụng quy trình quản lý tổng hợp rầy xanh hiệu quả và an toàn nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường (quy mô 1ha tại 2 huyện Châu Thành và Chợ Lách).
- Tổ chức 02 hội thảo (80 người tham gia), 02 lớp tập huấn kỹ thuật quản lý tổng hợp rầy xanh trên cây sầu riêng (80 hộ nông dân tham gia) tại vùng trồng tập trung ở 2 huyện Châu Thành và Chợ Lách

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan để xây dựng thuyết minh đề tài.
Nội dung 2: Điều tra thành phần, xác định loài rầy xanh gây hại chính trên cây sầu riêng và thiên địch của chúng
Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh táhi của loài rầy xanh gây hại chính trên cây sầu riêng tại Bến Tre.
Nội dung 4: Nghiên cứu diễn biến số lượng và quy luật phát sinh gây hại của loài rầy xanh chính gây hại trên cây sầu riêng. 
Nội dung 5: Nghiên cứu các biện pháp phòng chống rầy xanh hại sầu riêng hiệu quả và thân thiện với môi trường
Nội dung 6: Xây dựng mô hình trình diễn, hội thảo, tập huấn kỹ thuật
Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết

• Kết quả thực hiện:
- Mẫu tiêu bản các loài rầy xanh gây hại và thiên địch và ảnh minh hoạ hình thái, đặc điểm gây hại, bộ phận bị hại
- Xây dựng tờ rơi kỹ thuật phòng chống tổng hợp rầy xanh hại sầu riêng
- Báo cáo khoa học về kết quả điều tra thành phần rầy xanh hại sầu riêng, thành phần thiên địch và cây ký chủ phụ của chúng tại các vùng trồng sầu riêng thuộc tỉnh Bến Tre.
- Báo cáo khoa học về đặc điểm sinh học sinh thái và quy luật phát sinh gây hại của loài rầy xanh hại chính trên cây sầu riêng tại Bến Tre
-  Đề xuất 01 quy trình phòng chống tổng hợp rầy xanh hại sầu riêng hiệu quả, thân thiện với môi trường
- Mô hình áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phòng chống tổng hợp rầy xanh hại sầu riêng hiệu quả, thân thiện với môi trường.
- Báo cáo tổng kết đề tài.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: