Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh với chủ đề bứt phá về đích, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức, tiến hành hoạt động xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN ngay ngày đầu năm 2020.

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Nhằm cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre về đặc điểm, vai trò và chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVVKNST) theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 Khoản 2 Điều 3 quy định: “DNNVVKNST là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”.

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Tình hình kinh tế tỉnh nhà đối mặt các thách thức như giá cả nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ ngày càng khó đón định, thời tiết ngày một cực đoan hơn, sản xuất, kinh doanh gặp không ít rào cản nên việc đầu tư phát triển của doanh nghiệp (DN) và các thành phần kinh tế chưa đủ mạnh, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở KH&CN đã nổ lực hỗ trợ phát triển kinh tế mà nòng cốt là hỗ trợ phát triển DN.

Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre

Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre

Hỗ trợ chuyển đổi công nghệ mới; chất lượng sản phẩm tăng lên, tạo thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu các nước nhập khẩu, góp phần gia tăng chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đó là nội dung về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã được đánh giá tại Báo cáo số 539-BC/TU ngày 20/11/2019 của Tỉnh ủy Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và hướng đến năm 2030.

KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020

KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020

 Quán triệt chủ đề năm 2020 bứt phá về đích của Tỉnh ủy Bến Tre và mục tiêu ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN): Từng bước thực hiện mô hình đồng tài trợ; Khơi thông hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo địa phương; Tiếp cận nhanh thành tựu cuộc Cách mạng 4.0; Tăng giá trị gia tăng và gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. KH&CN huyện Chợ Lách quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm.

Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre

Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre

Nhu cầu làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp của mọi người trên địa bàn tỉnh Bến Tre gia tăng mạnh mẽ, trong đó doanh nghiệp xã hội đã có bước phát triển đáng kể và trở thành một vận động xã hội có quy mô và tầm ảnh hưởng nhất định.

Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát

Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát

Kinh tế chưa được quan sát hay kinh tế phi chính thức tồn tại từ lâu, đã trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành của các nền kinh tế, hiển hiện khắp mọi miền đất nước và đang được các cơ quan, chính quyền các cấp của địa phương quan tâm.

Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hình thành không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nguồn lực không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bến Tre. Với quan điểm nhất quán, xuyên suốt đó và cùng dịp Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ ra mắt Không gian Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo (Mekong Innovation Hub) tỉnh Bến Tre có trụ sở được đặt tại tầng 2 Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (910/1 đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre). Sự kiện này đánh dấu bước ngoặc quan trọng của tiến trình 3 năm thực hiện Chương trình Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp của Bến Tre và là một trong các điểm nhấn của Lễ hội Dừa lần này.

Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”

Di sản văn hóa Bến Tre được giới học giả quan tâm tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối”

Một sự kiện học thuật quốc tế quan trọng ở các tỉnh phía Nam vừa diễn ra trong tháng 11/2019 tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh là Hội thảo khoa học quốc tế về kinh doanh lần thứ 3 năm 2019 (International Conference on Business - ICB 2019). Hội thảo có chủ đề “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên kết nối” đã thu hút sự tham dự của trên 100 nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên của các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế và trong nước uy tín như: Trường Kinh tế và Luật Berlin (Đức), Trường Đại học Rouen (Pháp), Trường Đại học Paris 13 (Pháp), Hiệp hội quản lý du lịch bền vững quốc tế (AIMTD), Trung tâm Nghiên cứu Du lịch Bền vững (Pháp), Trường Kinh tế và Quản trị Solvay Brussels (Bỉ), Trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế Rome (Ý), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO), Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu, Hội Doanh nhân nữ Tp. Hồ Chí Minh (HAWEE), và Hội đồng Tư vấn hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam, các Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Trường Đại học RMIT, Trường Đại học FPT, Trường Cao đẳng Bến Tre…