Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Công nghệ UPS

Công nghệ UPS

UPS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Uninterruptible Poweer Supply có nghĩa là bộ lưu điện, trên thị trường hiện nay có các giải pháp công nghệ UPS như sau:...

Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long

Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/5/2020, Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang bàn kế hoạch phối hợp triển khai dự án Chuyển dịch năng lượng bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh với chủ đề bứt phá về đích, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức, tiến hành hoạt động xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN ngay ngày đầu năm 2020.

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Nhằm cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre về đặc điểm, vai trò và chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVVKNST) theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 Khoản 2 Điều 3 quy định: “DNNVVKNST là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”.

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Tình hình kinh tế tỉnh nhà đối mặt các thách thức như giá cả nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ ngày càng khó đón định, thời tiết ngày một cực đoan hơn, sản xuất, kinh doanh gặp không ít rào cản nên việc đầu tư phát triển của doanh nghiệp (DN) và các thành phần kinh tế chưa đủ mạnh, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở KH&CN đã nổ lực hỗ trợ phát triển kinh tế mà nòng cốt là hỗ trợ phát triển DN.

Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre

Khoa học và công nghệ góp phần phát triển công nghiệp Bến tre

Hỗ trợ chuyển đổi công nghệ mới; chất lượng sản phẩm tăng lên, tạo thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu các nước nhập khẩu, góp phần gia tăng chuỗi sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh. Đó là nội dung về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã được đánh giá tại Báo cáo số 539-BC/TU ngày 20/11/2019 của Tỉnh ủy Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và hướng đến năm 2030.

KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020

KH&CN Chợ Lách sẵn sàng bứt phá về đích năm 2020

 Quán triệt chủ đề năm 2020 bứt phá về đích của Tỉnh ủy Bến Tre và mục tiêu ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN): Từng bước thực hiện mô hình đồng tài trợ; Khơi thông hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo địa phương; Tiếp cận nhanh thành tựu cuộc Cách mạng 4.0; Tăng giá trị gia tăng và gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. KH&CN huyện Chợ Lách quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm.

Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre

Khởi nghiệp từ doanh nghiệp xã hội tại Bến Tre

Nhu cầu làm kinh tế, khởi sự doanh nghiệp của mọi người trên địa bàn tỉnh Bến Tre gia tăng mạnh mẽ, trong đó doanh nghiệp xã hội đã có bước phát triển đáng kể và trở thành một vận động xã hội có quy mô và tầm ảnh hưởng nhất định.

Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát

Nghiên cứu và tiếp cận kinh tế chưa được quan sát

Kinh tế chưa được quan sát hay kinh tế phi chính thức tồn tại từ lâu, đã trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành của các nền kinh tế, hiển hiện khắp mọi miền đất nước và đang được các cơ quan, chính quyền các cấp của địa phương quan tâm.