Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020

Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2016 - 2020

Doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh

Bến Tre hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh

Thời gian qua sự phát triển vượt bậc của ngành Nông nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng có sự đóng góp của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhất là ứng dụng nông nghiệp thông minh.

 

Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

Hội viên cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh.

Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre

Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khôi phục kinh tế Bến Tre

Tốc độ tăng trưởng kinh tế - 1,37% (âm); trong đó: tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, thủy sản – 5,31%; thương mại, dịch vụ - 2,07% so với cùng kỳ; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân, ...

Công nghệ UPS

Công nghệ UPS

UPS là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Uninterruptible Poweer Supply có nghĩa là bộ lưu điện, trên thị trường hiện nay có các giải pháp công nghệ UPS như sau:...

Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long

Cơ hội cho Bến Tre khi triển khai dự án chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/5/2020, Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang bàn kế hoạch phối hợp triển khai dự án Chuyển dịch năng lượng bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ đầu năm để bứt phá về đích

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh với chủ đề bứt phá về đích, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức, tiến hành hoạt động xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN ngay ngày đầu năm 2020.

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Bến Tre quyết tâm thúc đẩy phát triển hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo

Nhằm cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre về đặc điểm, vai trò và chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVVKNST) theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 Khoản 2 Điều 3 quy định: “DNNVVKNST là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh”.

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Đánh giá trình độ công nghệ nhóm ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tỉnh Bến Tre năm 2019 và định hướng hỗ trợ đổi mới công nghệ giai đoạn 2020-2025

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Kết quả và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển kinh tế

Tình hình kinh tế tỉnh nhà đối mặt các thách thức như giá cả nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ ngày càng khó đón định, thời tiết ngày một cực đoan hơn, sản xuất, kinh doanh gặp không ít rào cản nên việc đầu tư phát triển của doanh nghiệp (DN) và các thành phần kinh tế chưa đủ mạnh, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở KH&CN đã nổ lực hỗ trợ phát triển kinh tế mà nòng cốt là hỗ trợ phát triển DN.