Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2019

 

 Tháng  Nội dung
 
 01
- Phóng sự Nhìn lại thành tựu KH&CN đã đạt được trong năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2019  Xem
02

- Phóng sự kết quả đề tài sản xuất lúa hữu cơ trên vùng canh tác tôm lúa tại 2 xã An Điền, Mỹ An huyện Thạnh Phú

- Phóng sự Mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên cây hoa giấy vào mùa mưa

 Xem
03

- Kết quả công tác kiểm định các phương tiện đo nhóm 2

 Xem
04

- Phóng sự Kết quả chuyển giao hệ thống ủ phân ASP trong mô hình canh tác rau theo hướng hữu cơ tại xã An Hòa Tây và Mô hình sử dụng chế phẩm EM trong nuôi bò tại xã Mỹ Chánh huyện Ba Tri

- Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ xơ dừa

Xem
05

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần 7 năm 2019

- Phần 1 phóng sự tài liệu Ngành KH&CN 40 năm hình thành và phát triển
Xem
06

- Kết quả Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình homestay kiểu mới tại Bến Tre

- Phần 2 phóng sự tài liệu Ngành KH&CN 40 năm hình thành và phát triển

Xem
07

- Khởi nghiệp sáng tạo – Công ty VinaHerb

- Phóng sự Xây dựng và phát triển thương hiệu

Xem
08

- Khởi nghiệp sáng tạo – Dừa sấy giòn – Công ty Funny Fruit

- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng kính hiển vi quang học trong giảng dạy môn vật lý và sinh học; Giải pháp Thiết bị pha loãng hóa chất và xử lý khí độc

 Xem
09

- Giải pháp tạo tán SR;
- Bệnh viêm tử cung bò và phát đồ điều trị

 Xem 
10

- Xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu Chứng nhận xoài Tứ Quý Thạnh Phú

 Xem
11

- Mô hình ứng dụng các giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực tỉnh Bến Tre

 Xem
12

- Khởi nghiẹp từ các sản phẩm dừa

- Kết quả thanh tra chuyên đề điện, điện tử.
  Xem


Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2024
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017