Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng sụt lún, ngập úng và đề xuất giải pháp thích ứng tại xã đảo Hưng Phong, huyện Giồng Trôm”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng sụt lún, ngập úng và đề xuất giải pháp thích ứng tại xã đảo Hưng Phong, huyện Giồng Trôm”

Sáng ngày 06/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thực trạng sụt lún, ngập úng và đề xuất giải pháp thích ứng tại xã đảo Hưng Phong, huyện Giồng Trôm”. Đề tài do Viện Kỹ thuật Biển chủ trì thực hiện, TS. Lê Văn Tuấn làm Chủ nhiệm đề tài.

Quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Quy định quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày 28/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (TXNGSPHH), có hiệu lực thi hành tứ ngày 01/6/2024.

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre”

Nghiệm thu đề tài “Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre”

Vào lúc 13 giờ chiều ngày 06/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre”. Đề tài do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì thực hiện và TS. Trương Văn Hiểu làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo “Một số giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Hội thảo “Một số giải pháp xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”

Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp phát triển sản phẩm tiềm năng để được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, đề tài do Công ty Cổ phần Tư vấn Chất lượng và Đào tạo Tín Việt chủ trì thực hiện và KS. Lê Hữu Thọ làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”

Hội thảo đề tài “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”

Ngày 12/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”, đề tài do Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ Sau Thu hoạch chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Vĩnh Phúc làm Chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sơ chế, xử lý và bảo quản quả bưởi tươi phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

Hội thảo đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre”

Hội thảo đề tài “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre”

Ngày 01/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2549/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh, rạch, mương trong chăn nuôi heo tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre”, đề tài do Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trì thực hiện và GS.TS. Lê Thanh Hải làm Chủ nhiệm đề tài.

Công bố quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Công bố quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 13/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khác biệt chưa biết về chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm xoài Tứ Quý

Khác biệt chưa biết về chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm xoài Tứ Quý

Vùng không gian địa giới hành chính của 08 xã thuộc 3 huyện ven biển Bến Tre, gồm: các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh của huyện Thạnh Phú; huyện Ba Tri: xã Tân Mỹ; huyện Bình Đại: Thạnh Phước, Thới Thuận, Thừa Đức và Đại Hòa Lộc là khu vực chỉ dẫn địa lý (CDĐL) của xoài Tứ Quý Bến Tre đã được bảo hộ và có các dấu hiệu nhận diện trên thị trường làm công cụ cạnh tranh thương mại.

Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng xăng dầu

Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng xăng dầu

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; Công văn số 54/BKHCN-TĐC ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Bến Tre: Tập huấn về cơ chế chi trả dựa vào kết quả - RBF và hướng dẫn nghiệm thu công trình khí sinh học trong chăn nuôi cho cán bộ kiểm tra chất lượng và thợ xây, thợ lắp đặt tại địa phương

Bến Tre: Tập huấn về cơ chế chi trả dựa vào kết quả - RBF và hướng dẫn nghiệm thu công trình khí sinh học trong chăn nuôi cho cán bộ kiểm tra chất lượng và thợ xây, thợ lắp đặt tại địa phương

Từ ngày 14 đến 15 tháng 3 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan - SNV tổ chức lớp tập huấn về cơ chế chi trả dựa vào kết quả - RBF và hướng dẫn nghiệm thu công trình khí sinh học cho cán bộ kiểm tra chất lượng và thợ xây tham gia Dự án “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi phát thải thấp” tại tỉnh Bến Tre.