Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới

Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới

Đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách là người trực tiếp đem các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, ...

Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ký Quyết định số 2117/QĐ-TTg ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bao gồm các lĩnh vực sau:

Bến Tre lần đầu tiên triển khai dự án do quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

Bến Tre lần đầu tiên triển khai dự án do quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

Ngày 28/01/2021, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Dịch vụ và Phát triển cộng đồng Nông Ngư nghiệp Việt Nam (FACOD) trực thuộc Hội nghề cá Việt Nam đã tổ chức Lễ Khởi động Dự án Xây dựng và phát triển mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vùng ven biển xã Thừa Đức, huyện Bình Đại....

Thủ tướng ban hành chương trình đổi mới công nghệ chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thủ tướng ban hành chương trình đổi mới công nghệ chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 đã giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ” ...

Bến Tre tham gia hội thảo – tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới các tổ chức khoa học – công nghệ và xã hội về thực thi hiệp định EVFTA

Bến Tre tham gia hội thảo – tập huấn nâng cao năng lực mạng lưới các tổ chức khoa học – công nghệ và xã hội về thực thi hiệp định EVFTA

Ngày 20/01/2021, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Tổng cục Lâm nghiệp và trường Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 đã phối hợp tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao năng lực cho thành viên mạng lưới các tổ chức khoa học – công nghệ và xã hội về thực thi hiệp định EVFTA”.

Hội thảo “phát triển mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn” tại huyện Thạnh Phú

Hội thảo “phát triển mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn” tại huyện Thạnh Phú

Chiều ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội thảo “Phát triển mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn” trên địa bàn huyện.

Đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú

Đề xuất giải pháp phát triển ngành du lịch huyện Thạnh Phú

Thạnh Phú là một trong ba huyện duyên hải của tỉnh Bến Tre, với hai ngành kinh tế chính là nông nghiệp và ngư nghiệp. Những năm gần đây, ngành du lịch bắt đầu phát triển góp phần đáng kể vào kết quả tăng trưởng kinh tế của huyện nhà.

Phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Phát triển doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực trạng phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân ở Bến Tre cho thấy về số lượng, quy mô và mức đóng góp của doanh nghiệp còn khá thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Ra mắt tổ liên kết du lịch xanh tại Tân Phú

Ra mắt tổ liên kết du lịch xanh tại Tân Phú

Ngày 8/1/2021, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ra mắt tổ liên kết du lịch xanh. Đây là một trong những hoạt động nằm trong đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển du lịch” của UBND huyện Châu Thành.

Kết quả đạt được từ dự án chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học

Kết quả đạt được từ dự án chăn nuôi lợn thịt theo hướng an toàn sinh học

Ngày 25/12/2020,, Trung tâm Khuyến nông Bến tre đã tổng kết đánh giá mô hình “chăn nuôi lợn ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh Nam Bộ” từ nguồn vốn của Khuyến nông Trung ương. Theo kết quả đánh giá, mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.