Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2022

 

 Tháng  Nội dung
 
 01
- Thành tựu Khoa học và Công nghệ năm 2021                                                                                              Xem
02

- Hoạt động dịch vụ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Xem
03 - Khai thác và bổ cấp nước ngọt, giải pháp KH&CN ứng phó hạn mặn Xem
04
- Hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Kiểm tra cân Xem
05 - Đổi mới sáng tạo - Vượt qua thách thức Xem
06 - Nghiên cứu - đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong nuôi tôm càng xanh Xem
07 - Giải pháp sinh học phòng trừ sâu đầu đen Xem
08 - Ngày hội đổi mới sáng tạo INNOVATION DAY Xem
09 - Thanh tra phương tiện an toàn bức xạ Xem
10 - Phòng bệnh tiêu chảy ở bò Xem
11 - Áp dụng TCVN ISO vào quản lý hành chính Xem
12 - Chỉ dẫn địa lý xoài tứ quý Xem


Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2024
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019