Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2022

 

 Tháng  Nội dung
 
 01
- Thành tựu Khoa học và Công nghệ năm 2021                                                                                              Xem
02

- Hoạt động dịch vụ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ

Xem
03 - Khai thác và bổ cấp nước ngọt, giải pháp KH&CN ứng phó hạn mặn Xem
04
- Hoạt động Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Kiểm tra cân Xem
05 - Đổi mới sáng tạo - Vượt qua thách thức Xem


Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019