Thanh tra

Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Công tác thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ

Năm 2014, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều nỗ lực, khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt các công việc được giao. Công tác triển khai các cuộc thanh tra được chủ động, linh hoạt và kịp thời; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Tăng cường thanh tra về đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 07/BKHCN-TĐC ngày 02/01/2014 về kiểm tra đo lường, chất lượng, chống hàng giả, gian lận thương mại Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thanh tra, kiểm tra đo lường công tơ điện, đồng hồ nước lạnh tại các nhà cho thuê tháng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Công văn chỉ đạo số 2627/UBND-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tăng cường quản lý nhà ở cho người lao động thuê ở.

Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Kết luận thanh tra hành chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Căn cứ Điều 50 Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu

Kết quả thanh tra diện rộng chuyên đề 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu

Thực hiện Công văn số 591/BKHCN-TTra ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu; Công văn số 1367/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp thanh tra chuyên đề về khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu.

Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009

Kết quả thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng năm 2009

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn theo định lượng, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTQLKT&CV, Chi cục TC-ĐL-CL, Thanh tra Sở NN&PTNT, triển khai thực hiện thời gian từ ngày 03 tháng 8 năm 2009 đến 30 tháng 10 năm 2009.

98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật 	In

98% website thương mại điện tử Việt Nam phạm luật In

Hôm 28-8, Bộ Công thương cho biết 98% trong số hơn 50 trang web thương mại điện tử (TMĐT) được khảo sát ở Việt Nam vi phạm quy định trong Thông tư 09/2008/TT-BCT về việc cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên trang. Bộ Công thương cho biết các trang web TMĐT được chọn khảo sát đều là những trang web ra đời sớm và được đánh giá là đi đầu trong hoạt động TMĐT ở Việt Nam.

Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại

Xử lý hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu trong giải quyết khiếu nại

Trong thực tế, các văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rất chặt chẽ về thời hạn giải quyết khiếu nại của công dân, nhưng tình trạng khiếu nại kéo dài vẫn diễn ra. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là do sự thiếu trách nhiệm và sự quan liêu của một bộ phận cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của nhân dân.

Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập

Cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Khi đề án được triển khai thực hiện (dự kiến trình Chính phủ để trình Quốc hội cuối năm 2007), đây sẽ là biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng.

Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra

Những nội dung cơ bản của quy chế hoạt động đoàn thanh tra

Luật Thanh tra được ban hành đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên của Đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra. Để cụ thể hoá các qui định của Luật Thanh tra về Đoàn thanh tra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, ngày 10 tháng 11 năm 2006, Tổng thanh tra đã ra Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế Đoàn thanh tra.