Cây dừa

Vị thế cây dừa Việt Nam

Cây dừa Bến Tre nói riêng và cây dừa của Việt Nam nói chung đang dần khẳng định vị thế và thế mạnh trên thị ...

Cây sầu riêng

Những lưu ý quan trọng để kéo đọt sầu riêng Ri6 thành công

Cơ sở khoa học

Theo Trần Văn Hâu (2019), hoa sầu riêng RI6 từ lúc nhú mầm đến khi nở hoàn ...

Các cây khác

Một số điểm đặc trưng trong quá trình sinh trưởng, phát triển cây mít ruột đỏ lá bầu

Mít ruột đỏ lá bầu là cây biến dị từ hạt, được trồng phổ biến đầu tiên trên địa bàn huyện Chợ Lách. ...

Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất”

Vào lúc 13 giờ ngày 08/5/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh ...

Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN

Chất Đất

Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan ...

Công nghệ mới và Tiềm lực KH&CN

Tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú

Với mục tiêu phát huy, nhân rộng và tạo sự lan tỏa sâu, rộng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện ...

Sở hữu trí tuệ và Sáng kiến - Sáng tạo

Tập huấn nâng cao chất lượng tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học

Ngày 12/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lớp tập huấn ...

Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/4/2024 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của ...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 24/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội ...