THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quyết định số 80/QĐ-SKHCN về việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông báo số 640/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 616/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo số 615/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo về cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CIC 2020"

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông báo về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom

Thông báo về việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ công thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thông báo về việc Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá: Hoàn thiện quy trình sản xuất cá tra giống chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9963:2014

Thông báo về việc đề nghị sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Thông báo về việc tuyên truyền điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thông báo về việc hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Thông báo đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh

Thông báo về lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý khí thải than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre