THÔNG BÁO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông báo số 724 /TB-SKHCN về việc thành lập, hợp nhất, đổi tên các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Thông báo số 690 /TB-SKHCN kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VIII năm 2020-2021

Thông báo số 838/TB-SKHCN Về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ

Thông báo cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp-CIC 2022

Thông báo số 24/TB-TTKHCN Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Thông báo số 151/TB-HĐTDVC kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo số 145/TB-SKHCN lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Thông báo số 05/TB-TTKHCN về việc đào tạo an toàn bức xạ và cấp giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế

Thông báo số 88/TB-HĐTDVC triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo về hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học

Thông báo nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá: “Hoàn thiện công nghệ nhân sinh khối và quy trình ứng dụng chế phẩm sinh học KBM xử lý môi trường, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững”

Thông báo số 1883/TB-HĐTDVC Kết quả kiểm tra điều kiện dự tuyển tại vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

Thông báo số 145/TB-TTKHCN bán tài sản công theo hình thức giá niêm yết

Thông báo số 1568/TB-SKHCN tuyển dụng viên chức năm 2021

Kế hoạch Số 1567/KH-SKHCN tuyển dụng viên chức năm 2021