Công bố hợp chuẩn

Tên sản phẩm: Bột cá Tra - Yêu cầu kỹ thuật

Tên sản phẩm: Bột cá Tra - Yêu cầu kỹ thuật

Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre
Địa chỉ: Lô CX-2, Khu công nghiệp An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre