DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu bình tuyển cây đầu dòng và phân tích nguồn gen cây sầu riêng Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Nghiên cứu và chế tạo thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên dựa trên sự kết hợp của hoa bụp giấm và thạch dừa Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
3 Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm chế biến đạt chứng nhận OCOP tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
4 Hoàn thiện công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB, để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho nghề khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
5 Nghiên cứu đánh giá trình độ năng lực công nghệ sản xuất của các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2022 và định hướng đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030 Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
6 Điều tra thực trạng, đánh giá chế độ dòng chảy, xu thế diễn biến các bãi bồi, cồn nổi ven sông và đề xuất giải pháp khai thác tổng hợp Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
7 Nghiên cứu chế tạo đê mềm trên cơ sở vật liệu cốt sợi phủ polymer nhiệt đới hóa, chống sạt lở, bảo vệ các công trình quốc phòng và dân sinh của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
8 Xây dựng Quy chuẩn địa phương “Sản phẩm thạch dừa Bến Tre – Yêu cầu về an toàn thực phẩm”. Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
9 Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa để nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây sấy đặc sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
10 Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng nấm linh chi trên giá thể xơ mầu dừa, tàu dừa tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
11 Đánh giá hiện trạng sử dụng bạt nhựa trong ao nuôi thủy sản và đề xuất hướng xử lý nhằm bảo vệ môi trường theo hướng bền vững tại Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
12 Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
13 Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hồ sơ, tư vấn về Sở hữu trí tuệ Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
14 Nghiên cứu giải pháp cứng hóa bùn nạo vét phục vụ xây dựng nền các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
15 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
16 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “BẾN TRE” cho sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH nông nghiệp
17 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho các sản phẩm từ con tôm sú và tôm thẻ của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH nông nghiệp
18 Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản và chế biến sản phẩm từ quả nhãn Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH nông nghiệp
19 Nghiên cứu hoàn thiện và phát triển du lịch thông minh để thúc đẩy mô hình chuyển đổi số tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
20 Nghiên cứu, xây dựng mô hình không gian vận hành và hỗ trợ phát triển sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
21 Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
22 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
23 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về người Việt Nam quê Bến Tre định cư ở nước ngoài và đề xuất giải pháp vận động, phát huy nguồn lực Đã đăng ký 2022 Tỉnh KH xã hội
24 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Nghêu của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
25 Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
26 Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine Viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
27 Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá măng (Chanos chanos) kết hợp với tôm sú (Penaeus monodon) trong ao đất tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
28 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh vào chuỗi liên kết sản xuất nâng cao giá trị nông sản theo hướng hữu cơ bền vững Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
29 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chả tôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH KT và CN
30 Nghiên cứu các giải pháp quản lý hiện tượng thối quả bưởi da xanh sau thu hoạch tại Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp