DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Nghêu của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
3 Nghiên cứu đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình, đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
4 Xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH KT và CN
5 Tạo lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh và chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Bến Tre tại thị trường nước ngoài Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
6 Nghiên cứu hiện trạng, tiềm năng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế- xã hội huyện Thạnh Phú đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 Đã đăng ký 2021 Tỉnh KH xã hội
7 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và đặc điểm gen của vi khuẩn lao kháng thuốc hàng một tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH y dược
8 Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp cho người LGBT ở tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
9 Đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị Xoài tứ quý tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
10 Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp với vị trí việc làm của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
11 Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây thuốc Sa Sâm Việt trên vùng cát biển tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH tự nhiên
12 Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH KT và CN
13 Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nhân văn
14 Phát triển sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
15 Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị từ con tôm ở Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
16 Sưu tầm và số hóa các công trình nghiên cứu về nhà thơ, nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Đã đăng ký 2021 Tỉnh KH xã hội
17 Nghiên cứu tạo gạc cầm máu từ thạch dừa kết hợp với Oligomer Chitosan Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH y dược
18 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
19 Xây dựng Địa phương chí tỉnh Bến Tre theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH xã hội
20 Giải pháp quản lý, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
21 Xây dựng mô hình liên kết bưởi da xanh xen trong vườn dừa theo tiêu chuẩn hữu cơ – PGS tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam Đã đăng ký 2020 Cơ sở KH nông nghiệp
22 Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm xoài Tứ Quý huyện Thạnh Phú Đã ứng dụng 2020 Cơ sở KH nông nghiệp
23 Nghiên cứu quy trình sản xuất chả lụa an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ứng dụng 2020 Cơ sở KH KT và CN
24 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre đáp ứng nhu cầu thị trường lao động đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH xã hội
25 Nghiên cứu quy trình phòng trừ sâu đục thân cây xoài bằng biện pháp sinh học trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
26 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ bưởi da xanh Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
27 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến bảo quản sản phẩm tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú Đang tiến hành 2020 Cơ sở KH KT và CN
28 Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị đặc sản bản địa từ con ruốc tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
29 Nghiên cứu sán xuất nhân tạo giống Cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
30 Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre Đã đăng ký 2020 Tỉnh KH nông nghiệp