Liên hệ góp ý

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: 280 đường 3/2, Phường An Hội, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275.3829365
Fax: 0275.3823179
Email: banbientap@dost-bentre.gov.vn
Mọi thông tin xin liên hệ đơn vị quản lý website: Trung tâm Khoa học và Công nghệ. | Điện thoại: 0275.3827522