Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

Phát hiện hàm lượng cao Carbaryl (thuốc trừ sâu) trong quả bòn bon của Việt Nam

Phát hiện hàm lượng cao Carbaryl (thuốc trừ sâu) trong quả bòn bon của Việt Nam

Ngày 8/9/2023, Iceland đã gửi một cảnh báo trên hệ thống cảnh báo nhanh về Thực phẩm của Liên Minh Châu Âu về hàm lượng cao Carbaryl (thuốc trừ sâu) trong quả bòn bon (langsat) của Việt Nam.

EU ban hành quy định mới về sản xuất, sử dụng và thải bỏ pin

EU ban hành quy định mới về sản xuất, sử dụng và thải bỏ pin

Theo thông cáo từ Ủy ban châu Âu ngày 15/9, Liên minh châu Âu (EU - European Union) ban hành luật mới số 2023/1542 về sản xuất, sử dụng và thải bỏ pin.

Nếu bị EC rút ‘thẻ đỏ’, xuất khẩu hải sản bị ảnh hưởng ra sao?

Nếu bị EC rút ‘thẻ đỏ’, xuất khẩu hải sản bị ảnh hưởng ra sao?

Tháng 10 tới đây, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC - European Community) sẽ sang Việt Nam xem xét việc khắc phục các tồn tại trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU - Illegal, Unrepoted and Unregulated Fishing) nhằm đưa ra quyết định mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu trường hợp xấu nhất là bị EC rút “thẻ đỏ” với hải sản?

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2023/NĐ -CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Thực phẩm

Thực phẩm

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Hàn Quốc có thông báo số G/TBT/N/KOR/1162 về đề xuất sửa đổi “Quy tắc thực thi Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”.

Bột hạt điều

Bột hạt điều

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Kenya có thông báo số G/SPS/N/KEN/230 về DEAS 1170:2023 Bột hạt điều - Đặc điểm kỹ thuật.

Dung sai thuốc trừ sâu

Dung sai thuốc trừ sâu

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ có thông báo số G/SPS/N/USA/3422 về Fluazaindolizine; Dung sai thuốc trừ sâu. Quy tắc cuối cùng.

Quy định mới của Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu

Quy định mới của Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Công văn số 5137/BNN-CCPT đến Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Châu Âu (EU - European Union).

Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam

Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam

Ngày 8/8 (giờ địa phương), Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS -Animal & Plant Health Inspection Service) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thông báo về việc cho phép Việt Nam xuất khẩu dừa sang thị trường này.

Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)

Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ (ROSA)

Phiên bản mới của công cụ Tự đánh giá Quy tắc xuất xứ hiện đã có trên Access2Markets cho hầu hết hiệp định thương mại tự do của EU.