Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2024

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2024

 

 Tháng  Nội dung
 
01
Sau 3 năm thực hiện Đề án Phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 định hướng 2030 Xem
02

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Xem
03 Phòng bệnh viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre Xem
     
Tin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019