Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hưởng ứng phát động cao điểm thi đua Đồng Khởi mới

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hưởng ứng phát động cao điểm thi đua Đồng Khởi mới

Phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường; lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị địa phương và Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 330-KH/TU ngày 29/01/2024 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc phát động cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 – 2025 (gọi tắt là Kế hoạch 330-KH/TU); tạo xung lực và khát vọng để xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Đại Điền khoát lên mình diện mạo mới

Đại Điền khoát lên mình diện mạo mới

Đại Điền là xã thuộc tiểu vùng I, nằm về hướng Tây-Bắc của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Trung tâm xã cách thị trấn khoảng 12 km, phía Đông-Bắc giáp sông Hàm Luông và huyện Giồng Trôm; Phía Tây-Bắc giáp xã Phú Khánh; Phía Đông giáp xã Quới Điền; Phía Tây và Nam giáp xã Tân Phong.

An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn

An Thạnh thi đua “Đồng Khởi mới” trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn

Những năm qua, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” được lãnh đạo huyện cũng như các đơn vị, địa phương quan tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục. Tại xã An Thạnh với quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là việc xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Chi bộ ấp Phong, xã Tân Phong điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

Thời gian qua, tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương trong huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống xã hội…