Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2021

Phim Khoa học và Công nghệ năm 2021

 

 Tháng  Nội dung
 
 01
- Khoa học và công nghệ với hoạt động đổi mới sáng tạo và tiếp cận công nghệ 4.0 Xem
02

- Ứng dụng công nghệ mới sản xuất than gáo dừa thiêu kết không gây ô nhiễm môi trường

Xem
03

- Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chăm sóc cá nhân từ nguồn nguyên liệu dầu dừa tỉnh Bến Tre

Xem
04

- Rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý hiệu quả

Xem
05

- Phóng sự Chỉ dẫn địa lý Cua biển Bến Tre

Xem
06

- Phóng sự Công ty Fataco Bến Tre doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xem
07

- Phóng sự Chỉ dẫn địa lý Tôm càng xanh Bến Tre

Xem
08

- Phóng sự Giới thiệu 03 Chỉ dẫn địa lý gồm Chỉ dẫn địa lý Sầu riêng Bến tre, Chỉ dẫn địa lý Tôm càng xanh Bến Tre, Chỉ dẫn địa lý Cua biển Bến Tre

Xem
09

- Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Động lực phát triển Kinh tế - Xã hội

Xem 
10

- Phóng sự Giống và cây thương phẩm cây có múi sạch bệnh

Xem
11
- Du lịch Thông minh Xem
12 - Nuôi cá Hồng Mỹ bằng thức ăn công nghiệp XemTin tức khác cùng chuyên mục
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2024
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2023
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2022
• Phóng sự Đề án phát triển KH&CN giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2020
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2018
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2017
• Chuyên mục phim Khoa học và Công nghệ năm 2019