Thanh tra

Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018

Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018

Từ ngày 03-05/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã tham dự  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 tổ chức tại Bình Định. Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, cán bộ thanh tra khoa học và công nghệ và đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố về tham dự.

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính tháng 3 năm 2018

Trong tháng 3 năm 2018, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn

Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Công văn số 119/CV-TTra ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ gửi nội dung công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

 Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

Công bố công khai việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc xử phạt đối với các tổ chức vi phạm hành chính

Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Chánh Thanh tra Sở đã ra Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Công bố công khai việc xử phạt vi phạm hành chính

Trong tháng 02 năm 2017, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với 04 cơ sở

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bến Tre đã có nhiều cố gắng, bám sát chỉ đạo Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Giám đốc sở, triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất. Các cuộc Thanh tra do Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre, phòng Cảnh sát kinh tế, phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố. Nội dung thanh tra, kiểm tra chú trọng vào lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và sở hữu công nghiệp. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, hàng đóng gói sẵn, chu kỳ kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2; thanh kiểm tra về chất lượng đối với mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện-điện tử, thép làm cốt bê tông.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014  của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại Sở KH&CN.

Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014

Kiểm tra chất lượng và ghi nhãn đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2014

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Bến Tre đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý Thị trường, Phòng Kinh tế Thành phố Bến Tre, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện tiến hành kiểm tra tại 09 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em với 24 mẫu

Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em

Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2013 về chất lượng đồ chơi trẻ em

Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu công nghiệp, nhãn hàng hóa đối với nhóm hàng đồ chơi trẻ em...