Công bố hợp quy

Tên sản phẩm: Đồ chơi thú nhồi bông dành cho trẻ em trên 03 tuổi

Tên sản phẩm: Đồ chơi thú nhồi bông dành cho trẻ em trên 03 tuổi

Tên sản phẩm: Đồ chơi thú nhồi bông dành cho trẻ em trên 03 tuổi
Tên và địa chỉ tổ chức/cá nhân sản xuất: Hộ kinh doanh Ngô Quyền. Địa chỉ: 242, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre