DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHOA HỌC THÔNG QUA VÀ CÓ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình, đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm xoài Tứ Quý huyện Thạnh Phú Đã ứng dụng 2020 Cơ sở KH nông nghiệp
3 Nghiên cứu quy trình sản xuất chả lụa an toàn vệ sinh thực phẩm Đã ứng dụng 2020 Cơ sở KH KT và CN
4 Nghiên cứu quy trình chăm sóc cây giống Bưởi Da Xanh và Chôm chôm trong điều kiện hạn hán xâm nhập mặn Đã ứng dụng 2019 Cơ sở KH nông nghiệp
5 Sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai và quản lý đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2019 Cơ sở KH KT và CN
6 Nghiên cứu cải tiến máy se chỉ Đã ứng dụng 2018 Cơ sở KH KT và CN
7 Xây dựng mô hình thử nghiệm hạn chế rụng lá trên hoa giấy vào mùa mưa Đã ứng dụng 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
8 Nghiên cứu bệnh viêm tử cung trên bò do vi khuẩn gây ra và xây dựng phác đồ điều trị tại tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
9 Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2014 Tỉnh KH xã hội
10 Nghiên cứu hiệu quả phương pháp sử dụng Propofol có kiểm soát nồng độ đích trên bệnh nhân tăng áp lực nội sọ do chấn thương sọ não nặng Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH y dược
11 Đề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2013 Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH xã hội
12 Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH nông nghiệp
13 Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopoae ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng nấm xanh Metarhizium anisopoae trừ rầy nâu hại lúa tại 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giống Trôm tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
14 Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm cao cấp: Kim châm, Ngọc châm trên cơ chất bã mía và bã mía phối trộn Đã ứng dụng 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
15 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2010 Tỉnh KH xã hội