DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU KHOA HỌC THÔNG QUA VÀ CÓ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2014 Tỉnh KH xã hội
2 Nghiên cứu hiệu quả phương pháp sử dụng Propofol có kiểm soát nồng độ đích trên bệnh nhân tăng áp lực nội sọ do chấn thương sọ não nặng Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH y dược
3 Đề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí của tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2013 Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH xã hội
4 Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2012 Tỉnh KH nông nghiệp
5 Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm xanh Metarhizium anisopoae ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng nấm xanh Metarhizium anisopoae trừ rầy nâu hại lúa tại 4 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, Giống Trôm tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
6 Nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng thử nghiệm nấm cao cấp: Kim châm, Ngọc châm trên cơ chất bã mía và bã mía phối trộn Đã ứng dụng 2011 Tỉnh KH nông nghiệp
7 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đã ứng dụng 2010 Tỉnh KH xã hội