DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Nghiên cứu bình tuyển cây đầu dòng và phân tích nguồn gen cây sầu riêng Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Nghiên cứu và chế tạo thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên dựa trên sự kết hợp của hoa bụp giấm và thạch dừa Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
3 Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm chế biến đạt chứng nhận OCOP tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
4 Hoàn thiện công nghệ đá sệt kết hợp Nano UFB, để bảo quản sản phẩm sau thu hoạch cho nghề khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
5 Nghiên cứu đánh giá trình độ năng lực công nghệ sản xuất của các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2022 và định hướng đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030 Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH xã hội
6 Điều tra thực trạng, đánh giá chế độ dòng chảy, xu thế diễn biến các bãi bồi, cồn nổi ven sông và đề xuất giải pháp khai thác tổng hợp Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
7 Nghiên cứu chế tạo đê mềm trên cơ sở vật liệu cốt sợi phủ polymer nhiệt đới hóa, chống sạt lở, bảo vệ các công trình quốc phòng và dân sinh của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
8 Xây dựng Quy chuẩn địa phương “Sản phẩm thạch dừa Bến Tre – Yêu cầu về an toàn thực phẩm”. Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
9 Nghiên cứu quy trình công nghệ và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa để nâng cao chất lượng sản phẩm trái cây sấy đặc sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
10 Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng nấm linh chi trên giá thể xơ mầu dừa, tàu dừa tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
11 Đánh giá hiện trạng sử dụng bạt nhựa trong ao nuôi thủy sản và đề xuất hướng xử lý nhằm bảo vệ môi trường theo hướng bền vững tại Bến Tre Đang tiến hành 2023 Tỉnh KH KT và CN
12 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Nghêu của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
13 Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
14 Khảo sát sự lưu hành của virus và đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vaccine Viêm da nổi cục trên bò tại Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
15 Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá măng (Chanos chanos) kết hợp với tôm sú (Penaeus monodon) trong ao đất tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
16 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh vào chuỗi liên kết sản xuất nâng cao giá trị nông sản theo hướng hữu cơ bền vững Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
17 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất, đa dạng hóa và nâng cao giá trị sản phẩm chả tôm trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH KT và CN
18 Nghiên cứu các giải pháp quản lý hiện tượng thối quả bưởi da xanh sau thu hoạch tại Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
19 Nghiên cứu biện pháp quản lý sâu bệnh hại chính trên thân, quả và vùng rễ cây sầu riêng góp phần hoàn thiện quy trình quản lý tổng hợp, phát triển sản xuất cây sầu riêng tại Bến Tre hiệu quả, an toàn theo hướng hàng hóa Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
20 Nghiên cứu thử nghiệm quy trình nuôi vỗ béo nghêu (Meretrix lyrata) và hàu (Malgallana belcheri) và sản xuất thu giống hàu trong ao nuôi vỗ tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
21 Nghiên cứu thực trạng sụt lún, ngập úng và đề xuất giải pháp thích ứng tại xã đảo Hưng Phong, huyện Giồng Trôm Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
22 Ứng dụng các hệ thống quản lý sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Bưởi da xanh phục vụ xuất khẩu Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
23 Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm từ cá đù trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH KT và CN
24 Xây dựng hệ thống thu thập số liệu tự đồng và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH KT và CN
25 Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển đổi số trong quản lý chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH tự nhiên
26 Xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH KT và CN
27 Tạo lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh và chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Bến Tre tại thị trường nước ngoài Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
28 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và đặc điểm gen của vi khuẩn lao kháng thuốc hàng một tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH y dược
29 Đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị Xoài tứ quý tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
30 Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp với vị trí việc làm của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội