DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH

STT Tên đề tài - dự án Tình trạng Năm Cấp Lĩnh vực
1 Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm Nghêu của tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
2 Nghiên cứu cải tiến quy trình ương và nuôi cá Bông lau thương phẩm trong ao đất Đang tiến hành 2022 Tỉnh KH nông nghiệp
3 Xây dựng, quản lý và phát triển sản phẩm OCOP Bến Tre theo chuỗi giá trị Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH KT và CN
4 Tạo lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận mang chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa xiêm xanh, bưởi da xanh và chỉ dẫn địa lý “Cái Mơn” dùng cho sản phẩm sầu riêng của tỉnh Bến Tre tại thị trường nước ngoài Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
5 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và đặc điểm gen của vi khuẩn lao kháng thuốc hàng một tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH y dược
6 Xây dựng mô hình hỗ trợ đời sống văn hóa, giáo dục và nghề nghiệp cho người LGBT ở tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
7 Đánh giá thực trạng sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị Xoài tứ quý tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
8 Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp với vị trí việc làm của các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH xã hội
9 Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ cây thuốc Sa Sâm Việt trên vùng cát biển tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH tự nhiên
10 Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng hóa từ boong tàu lên cảng cá tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH KT và CN
11 Sưu tầm, nghiên cứu và số hóa các tư liệu về hoạt động của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nhân văn
12 Phát triển sản phẩm OCOP cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
13 Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị từ con tôm ở Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
14 Nghiên cứu tạo gạc cầm máu từ thạch dừa kết hợp với Oligomer Chitosan Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH y dược
15 Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài tôm bản địa và có giá trị ở các thủy vực tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2021 Tỉnh KH nông nghiệp
16 Xây dựng Địa phương chí tỉnh Bến Tre theo quy chuẩn Địa chí Quốc gia Việt Nam Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH xã hội
17 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến bảo quản sản phẩm tôm chua từ tôm bạc đất và phát triển sản phẩm chà bông từ cá chẽm và tôm sú Đang tiến hành 2020 Cơ sở KH KT và CN
18 Nghiên cứu sán xuất nhân tạo giống Cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
19 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý chuỗi giá trị cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH KT và CN
20 Nghiên cứu thử nghiệm nuôi cá hồng mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
21 Nghiên cứu sinh sản nhân tạo, nuôi thử nghiệm thương phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cá bống cát tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
22 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm xoài tứ quý và nhãn hiệu chứng nhận cho biểu trưng của chỉ dẫn địa lý xoài tứ quý tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
23 Nghiên cứu xây dựng mô hình: Nông dân làm du lịch Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH xã hội
24 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân thối hoa, rụng quả non cây chôm chôm và biện pháp phòng chống có hiệu quả tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
25 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm chôm chôm Đang tiến hành 2020 Tỉnh KH nông nghiệp
26 Đánh giá kỹ năng thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp của người dân tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh KH nông nghiệp
27 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tại tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2019 Tỉnh KH xã hội
28 Dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam Đang tiến hành 2018 Cơ sở KH nông nghiệp
29 Đánh giá và phát triển mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2018 Tỉnh KH nông nghiệp
30 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động, nhằm ứng phó, giảm thiểu đối với các công trình hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Bến Tre Đang tiến hành 2017 Tỉnh KH KT và CN