Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tại tỉnh Bến Tre

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Trường Đại học Cần Thơ  
- Họ và tên thủ trưởng: GS.TS Hà Thanh Toàn
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
- Điện thoại:  0292-383-2663  

- Fax: 0292-383-8474
- Website: 

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông Trần Ngọc Bích        

- Giới tính: Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                   

- Chức danh khoa học: PGS.TS                      
- Chức vụ: Trưởng bộ môn Thú Y  - Trường ĐH Cần Thơ.
- Điện thoại: 0753 860 345  

- Fax: 0753 860 345  

Người tham gia

-  PGS.TS.Trần Ngọc Bích

- TS. Nguyễn Thanh Lãm

- TS. Nguyễn Khánh Thuận

- TS. Nguyễn Phúc Khánh

- KS. Lê Quang Trung

- ThS Danh Út

- KS. Nguyễn Quốc Thái

- KS. Nguyễn Minh Dũng

- ThS. Ngô Hoàng Khanh

- ThS. Đặng Thị Thắm

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:


Mục tiêu tổng quát

 

Xác định và đánh giá các tác nhân bệnh tiêu chảy trên đàn bò từ đó xây dựng các biện pháp phòng và trị bệnh tiêu chảy hiệu quả trên đàn bò nuôi, nâng cao giá trị về năng suất và chất lượng cho sản phẩm con bò tại Bến tre.

 

Mục tiêu cụ thể

 

- Điều tra tình hình chăn nuôi bò và tình hình tiêu chảy trên bò

 

- Nghiên cứu tác nhân gây bệnh tiêu chảy trên bò từ virus, vi khẩn và ký sinh trùng

 

- Xây dựng quy trình điều trị và phòng bệnh cho các tác nhân virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy trên bò

 

- Chuyển giao quy trình cho cán bộ kỹ thuật và cơ sở chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Bến tre


Nội dung chính của nhiệm vụ:


Nội dung 1: nghiên cứu tổng quan xây dựng thuyết minh đề cương

 

Nội dung 2: Điều tra tình hình chăn nuôi bòvàtình hìnhbệnh tiêu chảy trên bò tại tỉnh Bến Tre

 

Nội dung 3: Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh tiêu chảy từ virus, vi khuẩn và ký sinh trùng

 

Nội dung 4: Xây dựng quy trình điều trị và phòng bệnh cho các tác nhân gây bệnh từ virus, vi khuẩn và ký sinh trùng

 

Nội dung 5: Chuyển giao quy trình cho cán bộ kỹ thuật và cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Nội dung 6: Viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu đề tài


Kết quả thực hiện:


- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

 

- Báo cáo chuyên đề 1: Báo cáo tình hình chăn nuôi và tình hìnhbệnh tiêu chảy trên bò tại tỉnh Bến Tre

 

- Báo cáo chuyên đề 2: Đặc điểm lưu hành của các tác nhân chủ yếu virus, vi khuẩn và ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy trên bò tại tỉnh Bến Tre

 

- Báo cáo chuyên đề 3: Quy trình phòng và trị bệnh tiêu chảy hiệu quả trên bò tỉnh Bến Tre

 

- Báo cáo chuyên đề 4: Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh và xây dựng biện pháp phòng trừ hiệu quả bệnh tiêu chảy trên đàn bò nuôi tỉnh Bến Tre.

 

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi và quản lý Nhà nước trong việc phòng, chống bệnh tiêu chảy trên bò tại tỉnh Bến Tre.

 

- 2 Bài báo khoa học


 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: