Thông báo số 986/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

Tên Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống Cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

 

Mục tiêu:


Mục tiêu chung:


 - Phát triển nghề nuôi Cua biển thương phẩm bằng con giống nhân tạo phù hợp với điều kiện môi trường, vùng nuôi của tỉnh Bến Tre và phát triển nghề nuôi cua khi chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho sản phẩm cua Biển được cấp chứng nhận.

 

- Đa dạng đối tượng nuôi cho vùng nước mặn lợ, tận dụng tối đa tiềm năng mặt nước và phát triển nghề nuôi Cua biển từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả, hạn chế được rủi ro trong nuôi tôm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tỉnh Bến Tre trên  diện tích đất canh tác.

 

Mục tiêu cụ thể:


-  Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo Cua biển tại Bến Tre với các chỉ tiêu kỹ thuật:

 

+ Tỷ lệ sống ở giai đoạn Zoae (Z1- Z5) đạt 40 %.

 

+ Tỷ lệ sống từ giai đoạn Zoae 5 đến chuyển thành cua giống đạt 30%.

 

- Xây dựng 03 mô hình nuôi Cua từ giống nhân tạo tại 03 huyện ven Biển.

 

- Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống của cho nông trại sản xuất giống cua và nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Dự kiến kết quả, sản phẩm: 


- Báo cáo Quy trình kỹ thuật sản xuất nhân tạo giống Cua biển phù hợp với điều kiện môi trường tỉnh Bến Tre.

 

- Báo cáo Qui trình kỹ thuật ương cua giống đến đến giai đoạn Cua cỡ 2-3 cm, đạt tỷ lệ sống 50%.

 

- Báo cáo biện pháp phòng và trị một số bệnh thường gặp trên Cua giống và Cua nuôi thương phẩm.

 

- Mô hình sản xuất cua giống với các chỉ tiêu:

 

+ Tỷ lệ cua tham gia sinh sản đạt 70%.

 

+ Tỷ lệ trứng nở đạt 80%.

 

+ Tỷ lệ sống của ấu trùng cua từ giai đoạn Zoae (Z1- Z5) đạt 40 %.

 

+ Tỷ lệ sống của ấu trùng cua từ giai đoạn Zoae 5 đến chuyển thành cua giống đạt 30%.

 

- 03 mô hình nuôi Cua từ giống nhân tại tại 03 huyện ven Biển.

 

- Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành.

 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến 24 tháng.

 

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2020.

 

Các biểu mẫu:


1. Đơn đăng ký: Biểu B1-1-ĐON.

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu nhiệm vụ KH&CNBiểu B1-2a-TMĐTCN.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-3-LLTC.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN: Biểu B1-4-LLCN

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Biểu B1-5-PHNC.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo.