Thông báo số 151/TB-HĐTDVC kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (theo Phụ lục đính kèm) đến các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện các nội dung sau:

 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Số 280 đường 3/2, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì sẽ bị thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 đến các thí sinh trúng tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo

 

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

 

Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021