Thông báo số 24/TB-TTKHCN Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thông báo tuyển dụng hai nhân viên bảo vệ làm việc tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 415A Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre), với điều kiện cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng nộp hồ sơ: Nam trong độ tuổi lao động (ưu tiên từ 55 tuổi trở xuống).

 

2. Ưu tiên cho các đối tượng có tham gia khóa đào tạo liên quan đến công việc tuyển dụng.

 

3. Yêu cầu: Đủ sức khỏe đảm nhiệm công việc được giao.

 

Thông tin nộp hồ sơ: Vui lòng nộp hồ sơ theo địa chỉ phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 415A Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chánh, Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

 

Số điện thoại liên hệ: 0275.3827522.

 

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/4/2022.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo.