Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Phê duyệt Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xà hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 23/3/2023, Viện trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân (KSND) tối cao đã phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân tại Quyết định số 98/QĐ-VKSTC với  những vấn đề cụ thể sau.

 

Hội thảo “Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre”

Hội thảo “Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre”

Ngày 31/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phân viện Nghiên cứu hải sản phía Nam tổ chức hội thảo khoa học: “Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre”. Hội thảo nằm trong chương trình nghiên cứu của Đề tài: “Nghiên cứu cơ giới hóa hệ thống xếp dỡ hàng từ boong tàu lên cảng cá tỉnh Bến Tre” do Phân viện Nghiên cứu hải sản phía Nam chủ trì; ThS. Nguyễn Như Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

 

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2023

Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 474/KH-SKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về “Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2023”, Ngày 30/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.

Hội thảo Nghiên cứu xác định nguyên nhân thối hoa, rụng quả non  chôm chôm và biện pháp phòng chống hiệu quả tại tỉnh Bến Tre

Hội thảo Nghiên cứu xác định nguyên nhân thối hoa, rụng quả non chôm chôm và biện pháp phòng chống hiệu quả tại tỉnh Bến Tre

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2755/QĐ-UBND cho phép triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xác định nguyên nhân thối hoa, rụng quả non chôm chôm và biện pháp phòng chống hiệu quả tại tỉnh Bến Tre”, đề tài do Viện Bảo vệ Thực vật là đơn vị chủ trì thực hiện, thạc sỹ Đỗ Xuân Đạt làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao năm 2023” trên địa bàn huyện Thạnh Phú

Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao năm 2023” trên địa bàn huyện Thạnh Phú

Ngày 17/3/2023, tại thị trấn Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao năm 2023” trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nguyễn Văn Buội chủ trì hội thảo.

Phát triển bền vững các hệ sinh thái

Phát triển bền vững các hệ sinh thái

“… Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái” là một trong các quan điểm của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 15/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả dự án “đánh giá hiện trạng và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát triển sản phẩm du lịch địa phương

Phát triển sản phẩm du lịch địa phương

Trong 02 năm 2021-2022, tổng khách du lịch đến Bến Tre khoảng 1.520.671 lượt, trong đó: 1.429.102 lượt trong nước và  91.569 lượt quốc với tổng thu từ du lịch khoảng 1.800 tỉ đồng. Sức thu hút khách có được từ việc không ngừng phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch địa phương. Khi du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển các sản phẩm du lịch không chỉ dựa vào mức độ đa dạng còn có tính đặc thù, nét độc đáo, riêng có của địa phương.

Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững

Thạnh Phú phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bền vững

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Thời gian qua, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre triển khai hiệu quả nhiều chương trình và kế hoạch trọng tâm nhằm tạo động lực cho KTTT phát triển bền vững. Nhiều mô hình HTX không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Giồng Trôm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ngày 16/02/2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số huyện Giồng Trôm năm 2022. Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Trúc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị.

Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Mekong connect 2022 chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Năm 2022, Quy hoạch tích hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ thông qua tại Quyết định số 287/QĐ-TTG ngày 28/02/2022, với các quan điểm chủ đạo: phát triển vùng ĐBSCL theo hướng phát triển bền vững;