FSIS sẽ kiểm tra hệ thống an toàn thực phẩm đối với cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam

Cơ quan Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS - Food Safety and Inspection Service) - Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam.

 

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD - The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department), FSIS thông báo sẽ tổ chức đánh giá hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cá thuộc bộ Siluriformes của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ dự kiến từ ngày 7-29/8/2023 bằng cả hình thức đánh giá thực tế tại hiện trường và đánh giá từ xa.

 

 

Để chuẩn bị làm việc với FSIS, NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ thực hiện rà soát, cải thiện điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP; Chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point) và hồ sơ thực hiện trong toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển, sơ chế, chế biến cá tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các văn bản hướng dẫn của Cục và các nội dung đã được phía Hoa Kỳ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về kiểm soát vệ sinh, ATTP.

 

Đặc biệt đối với các tồn tại, sai lỗi đã được thanh tra của FSIS phát hiện năm 2021 (nếu có) khi đánh giá cơ sở chế biến của doanh nghiệp; danh sách và hồ sơ cơ sở nuôi, cơ sở vận chuyển độc lập đáp ứng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

 

NAFIQAD cũng lưu ý, doanh nghiệp có lô hàng bị FSIS cảnh báo (từ năm 2021 đến nay) cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan bao gồm: văn bản cảnh báo, báo cáo điều tra nguyên nhân, kết quả thực hiện hành động khắc phục và các bằng chứng cụ thể để chứng minh, bao gồm việc xử lý đối với sản phẩm bị trả về do không đảm bảo ATTP.

 

Nguồn:vinanet.vn 

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Lưu ý đối với doanh nghiệp về an toàn sản phẩm của EU
• Doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc sẽ phải có đăng ký
• Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
• Dầu mỡ động vật và thực vật
• Thực phẩm đóng gói sẵn
• Trái cây nghiền
• Thành phần thực phẩm được sử dụng trong thực phẩm
• Phụ gia thức ăn chăn nuôi
• Các quy trình trong ngành thực phẩm
• Doanh nghiệp Việt đối mặt nhiều thách thức mới từ thị trường EU
• Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định RCEP
• Dự kiến năm 2023, tổ yến sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc
• Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử
• Thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn
• Sản phẩm thực phẩm