Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng

05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố

05/05 mẫu dầu nhờn động cơ có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố

Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sơ kinh doanh dầu nhờn động cơ đốt trong thực hiện đúng quy định, trong tháng 9 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra về nhãn và chất lượng tại 02 cơ sở kinh doanh với 05 mẫu dầu nhờn. Qua kiểm tra, các mẫu dầu nhờn động cơ có nhãn đúng nội dung quy định, trên nhãn có thể hiện kí hiệu tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở kinh doanh có lưu giữ và xuất trình tiêu chuẩn công bố. Đoàn kiểm tra đã lấy 05 mẫu dầu nhờn để thử nghiệm, kết quả các mẫu này đều đạt chất lượng theo tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018

Kiểm tra đồ chơi trẻ em tết trung thu năm 2018

Thực hiện ý kến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra đồ chơi trẻ em Tết Trung thu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo đơn vị chức năng có liên quan chủ trì kiểm tra nhãn và chất lượng đồ chơi trẻ em tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã kiểm tra tại 08 cơ sở kinh doanh với 28 mẫu hàng hóa. Qua đó, phát hiện 16 mẫu không đạt về ghi nhãn; 12 mẫu không có dấu hợp quy CR, 22 mẫu không có hồ sơ công bố hợp quy. Đoàn kiểm tra đã  lấy 02 mẫu đồ chơi để thử nghiệm chất lượng. Hiện đang chờ kết quả thử nghiệm.

Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018

Tham dự hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018

Ngày 03/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức “Hội thảo về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2018” tại Đà Nẵng.

 Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015

Tổ chức 05 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng và cách thức chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015

Hiện nay, toàn tỉnh Bến Tre có 85 cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008. Hàng năm, các cơ quan này phải đảm bảo các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo đúng quy định tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã

Triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã

Ngày 08/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và  hỗ trợ kỹ thuật cao đã phối hợp cùng UBND Thành phố Bến Tre, UBND huyện Châu Thành, Thạnh Phú tổ chức triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 57 UBND cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố năm 2018. Đến tham dự buổi triển khai có ông Võ Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo UBND Thành phố Bến Tre, UBND huyện Châu Thành, Bình Đại, lãnh đạo Chi cục TCĐLCL, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện/thành phố. Tại buổi triển khai ông Võ Văn Truyền đã nêu lên mục đích yêu cầu và nhiệm vụ cần thực hiện của các xã phường trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, kinh phí được hỗ trợ trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL. Bên cạnh đó, ông Đoàn Hồng Lý Quang Hoa-Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã trình bày kế hoạch thực hiện việc xây dựng HTQLCL này.

Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo

Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo

Ngày 15/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Chưa phát hiện hàng hóa vi phạm về chất lượng trong đợt kiểm tra tháng 5 năm 2018

Chưa phát hiện hàng hóa vi phạm về chất lượng trong đợt kiểm tra tháng 5 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1667/KH-SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra nhãn hàng hóa; chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và mã số mã vạch tỉnh Bến Tre năm 2018;

 Quy định rõ việc trách nhiệm quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ

Quy định rõ việc trách nhiệm quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ

Thị trường dầu nhờn Việt Nam nói chung và ở Bến Tre nói riêng hiện có rất nhiều loại và thương hiệu như CASTROL, Motul, Liqui Moly,... Các loại dầu nhờn này được nhà sản xuất tự xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho từng loại. Hiện nay chưa có tiêu chuẩn Việt Nam hoàn chỉnh về yêu cầu kỹ thuật của dầu nhờn động cơ. Việc quản lý và kiểm soát chất lượng chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất.

An tâm chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Bến Tre

An tâm chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Bến Tre

Vàng là kim loại quý, được người tiêu dùng sử dụng làm trang sức để làm đẹp hoặc làm tài sản để dành. Đây là loại sản phẩm, hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thường được trao đổi, mua bán tại các doanh nghiệp chuyên kinh doanh về vàng trang sức, mỹ nghệ.

Hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo

Hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, kể từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng  và cải thiện môi trường.