Giồng Trôm với giải pháp thực hiện về chuyển đổi số trong thời gian tới

Thực hiện Nghị quyết số 01 –NQ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-20225” và Nghị quyết số 02 –NQ/HU, ngày 11/12/2020 của Huyện ủy về thực hiện chuyển đổi số (CĐS) huyện Giồng Trôm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, các nội dung về chuyển đổi số đã được các cơ quan, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm nên công tác chỉ đạo, triển khai có sự đồng bộ, tập trung trong tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả trên cả 3 mặt: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

VNPT hướng dẫn cài đặt và kích hoạt chữ ký số VNPT SmartCA cho đoàn viên, học sinh trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Về chính quyền số, tỷ lệ văn bản điện tử liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice trên phần mềm đạt trên 98,5% (trừ các văn bản mật); 70% cán bộ, công chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; 100% cơ quan, đơn vị và lãnh đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện chữ ký số trong phê duyệt văn bản điện tử, góp phần thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và CĐS trên địa bàn huyện.

 

Về kinh tế số - xã hội số, 100% xã, thị trấn có Bưu cục, Bưu điện văn hóa và có thư báo đến trong ngày. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 75% thông qua thẻ tín dụng, ví điện tử, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản ngân hàng. Kết nối mạng nội bộ và mạng Internet: 100% các cơ quan ngành huyện, các xã, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối Internet băng thông rộng. Tuyến truyền dẫn cáp quang kéo đến 100% ấp, khu phố, phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin và liên lạc của Nhân dân. Đến nay toàn huyện có 21/21 trang thông tin điện tử đang hoạt động, 23 cụm truyền thanh thông minh, 444 camera an ninh, 166 điểm wifi miễn phí tại nơi công cộng, các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Song song đó, huyện đã quan tâm thực hiện CĐS trên các lĩnh vực ưu tiên như: y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia CĐS luôn phát huy, Đội Thanh niên xung kích tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các ngân hàng trên địa bàn góp phần đi đầu trong CĐS, trải nghiệm dịch vụ ngân hàng mới, giúp khách hàng tăng khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính; khách hàng thực hiện được nhiều hoạt động trên nền tảng số; số liệu về thanh toán qua di động ngày càng cao...

 

Các doanh nghiệp bưu chính - viễn thông cũng góp phần tích cực đồng hành cùng huyện trong công cuộc chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Những năm qua, các doanh nghiệp này cũng đã đồng hành với các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai các chương trình, dự án lớn, quan trọng, mang tính nền tảng,  thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại huyện cụ thể như: phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới, dịch vụ viễn thông, CNTT; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice; Hệ thống phần mềm hội nghị trực tuyến; Hệ thống truyền thanh thông minh; cung cấp và triển khai chữ ký số; cung cấp biên lai điện tử cho các đơn vị xã, thị trấn và nhiều ứng dụng CNTT khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới đô thị thông minh.


Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện CĐS trên địa bàn huyện cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; việc triển khai hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến tuy có cải thiện nhưng việc người dân sử dụng còn rất hạn chế, các hồ sơ chủ yếu được người dân nộp trực tiếp và cán bộ một cửa số hóa cập nhật vào hệ thống; các doanh nghiệp chưa chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động chưa đồng bộ nên khó khăn trong việc ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số, nhất là đối với cấp xã.

 

Để thực hiện tốt công tác CĐS trong thời gian tới, Bà Phan Thị Thắm - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CĐS, nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của CĐS. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, và nhân dân tích cực tham gia CĐS. Đảng viên, CBCC, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc vận dụng hiệu quả CĐS vào công tác quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như sử dụng các tiện ích trong cuộc sống hàng ngày; tích cực tuyên truyền cho người thân, người dân về các chủ trương CĐS của Đảng, nhà nước.

 

Tạo điều kiện, phát huy hơn nữa vai trò của Tổ CĐS cộng đồng, nhằm duy trì, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Kiện toàn các tổ CĐS cộng đồng, theo hướng gắn với người dân, tinh gọn, quan tâm thành viên có tâm quyết, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên các dịch vụ công thiết yếu, liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội; thí điểm một số dịch vụ không tiếp nhận hồ sơ giấy. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện CĐS, bao gồm: tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh; tham gia sàn thương mại điện tử…

Tin tức khác cùng chuyên mục
• Sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
• 5 xung kích' và '6 khát vọng' của thanh niên trong thời đại số
• Giả mạo phần mềm của Chính phủ để lừa đảo
• Ứng dụng thiết bị bay không người lái cho sản xuất nông nghiệp
• Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực chủ yếu của tỉnh sau 3 năm thực hiện
• Phiên họp thứ 7 toàn quốc tổng kết chuyển đổi số năm 2023
• Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
• Bước đầu hình thành diện mạo xã hội số
• Tổng kết trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre
• Hội thi tìm hiểu kiến thức xây dựng nông thôn mới lĩnh vực chuyển đổi số và du lịch
• TP. Bến Tre tích cực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
• Những kết quả của quá trình xây dựng trụ cột chính quyền số
• Bến Tre triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
• Ba Tri phát động hưởng ứng Ngày chuyển số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trên địa bàn huyện Ba Tri năm 2023
• Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023