Dự án sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam.
- Họ và tên thủ trưởng: Võ Nhân Nghĩa  
- Địa chỉ: Khu phố 1, đường Công lý, thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 02753843932   Fax: 02753660823.

 
• Kinh phí thực hiện:
 
• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ

- Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Hùng    
- Giới tính:Nam
- Trình độ học vấn: 12/12                    
- Chức danh khoa học:  Thạc sĩ                    
- Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỏ Cày Nam
- Điện thoại của tổ chức: 02753843.932   
- Fax: 02753660823

Người tham gia

- Ths. Nguyễn Thanh Hùng
- KS. Dương Thị Mỹ Trang
- KS. Huỳnh Thị Hiệp
- KS. Thái Thị Hồng Đào

 
• Mục tiêu nội dung chính và kết quả của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu tổng quát:
- Sử dụng chế phẩm vi sinh để tái chế sử dụng chất thải chăn nuôi thành nguồn phân bón hữu cơ có bổ sung vi sinh, chi phí thấp phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất chất lượng cây trồng đồng thời giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo thêm công ăn việc làm cho các hộ nông dân địa phương
Mục tiêu cụ thể:
- Áp dụng quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo có sử dụng vi sinh trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam tại 02 xã Cẩm Sơn, An Định. Quy mô thực hiện: 10 hộ, sản xuất 90 tấn phân hữu cơ vi sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định.
- Xây dựng mô hình bón phân hữu cơ vi sinh từ sản phẩm dự án cho cây bưởi da xanh với quy mô 1 ha (1.000 m2/hộ x 10 hộ)
- Tập huấn, chuyển giao quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo với số lượng 02 lớp, 60 người tham dự. Đối tượng tham dự là cán bộ và nông dân trên địa bàn các xã thực hiện dự án.

Nội dung chính của nhiệm vụ:
Nội dung 1: Khảo sát thực trạng nhu cầu sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam
Nội dung 2: Xây dựng quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam trên cơ sở kế thừa các đề tài, dự án trước đây
Nội dung 3: Thử nghiệm bón phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo cho cây bưởi da xanh.
Nội dung 4: Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

Kết quả thực hiện:   
- Báo cáo thực trạng nhu cầu sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam
- Quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi heo phù hợp điều kiện địa phương.
- Phân hữu cơ vi sinh: 90 tấn đạt chuẩn phân hữu cơ vi sinh
- Báo cáo kết quả mô hình thử nghiệm bón phân hữu cơ cho cây bưởi da xanh, có so sánh đối chứng.
- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi.

 
• Thời gian thực hiện:
 
• Mã số kho: